Precizări privind indemnizațiile de șomaj tehnic


Prin Ordonanța de Urgență nr 32 din 26.03.2020, publicată în Monitorul Oficial în data de 30.03.2020, privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, au fost reglementate următoarele:
– beneficiază de indemnizație de șomaj tehnic salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență decretate, conform unei declarații pe propria răspundere a angajatorului;
– nu beneficiază de indemnizația de șomaj tehnic, angajații care au încheiate mai multe contracte individuale de muncă, din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență;
– angajații care au încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, beneficiază de indemnizația de șomaj tehnic aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase;
– indemnizația de șomaj tehnic acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj reprezintă 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut , dar, în situația în care bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite, indemnizația de șomaj tehnic poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat;
– plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor de șomaj tehnic se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor, iar angajatorii trebuie să efectueze plata indemnizațiilor de șomaj tehnic către salariați în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor.
Angajatorii pot solicita de la AJOFM Vâlcea acordarea sumelor necesare plății indemnizației de șomaj tehnic doar pentru angajații încadrați cu contract individual de muncă. În cazul în care personalul este încadrat prin altă modalitate prevăzută de lege (PFA, drepturi de autor,etc.), sumele vor fi solicitate Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Vâlcea.
În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației de șomaj tehnic, angajatorii cu sediul social în județul Vâlcea trebuie să depună, prin poșta electronică, următoarele documente: o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.
Documentele trebuie transmise începând cu data de 1 aprilie 2020 la adresa de e-mail: valcea@anofm.gov.ro, adresă destinată exclusiv transmiterii documentelor pentru solicitarea sprijinului financiar legat de șomajul tehnic.
Pentru informații suplimentare cu privire la acordarea șomajului tehnic AJOFM Vâlcea a pus la dispoziția angajatorilor sau angajaților următoarele numere de telefon: 0771.174.993 și 0733.938.867.
Informații suplimentare:
Pe site-ul: anofm.ro se selectează AJOFM Valcea din bara de meniu (selectați o agenție), apoi din bara de meniuri (colorată în albastru) se selecteză rubrica “Comunicare” și rubrica “Materiale Informative
Toate materialele necesare privind șomajul tehnic se găsesc în postarea numită: AJOFM Valcea – SOMAJ TEHNIC – materiale informative Legea nr. 19/2020 si OUG nr. 32/2020” pagina de facebook: “Agentia Jud pt Ocuparea Fortei de Munca Valcea”
Comunicare
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea