Precizări pentru beneficiarii de fonduri europene


Un comunicat oficial de presă al APDRP anunţă că, în cazul în care solicitanţii de fonduri FEADR sunt în imposibilitatea de a prezenta extras de Carte Funciară (CF) pentru notarea contractelor de comodat, din cauza încheierii de respingere din partea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI), pot prezenta un extras de carte funciară al imobilului, însoţit de încheierea de respingere a notării în CF a comodatului, emisă de OCPI. Această prevedere se aplică doar dacă solicitanţii nu deţin culpă proprie şi au respectat cerinţele menţionate în Ghidul Solicitantului, încercând să noteze dreptul obţinut prin contract, pentru declararea conformităţii Proiectelor FEADR depuse de aceştia.