Pomi de Crăciun, confiscaţi de poliţişti


La data de 15 noiembrie a fost pusă în aplicare dispoziţia privind intensificarea activităţilor desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii faptelor ilegale asociate din tăierea, transportul şi comercializarea materialelor lemnoa­se şi a „Pomilor de Crăciun”, aprobată de către conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române și a „Di­recţiei generale păduri” – Romsilva, pentru perioada 15 noiembrie – 24 decembrie. Astfel, la data de 14 de­cembrie, poliţiştii din Brezoi şi Raco­viţa au depistat în localitatea Racoviţa doi doljeni (unul din Craiova şi altul din comuna Dioşti) care trans­portau cu două autoutilitare 284 de pomi de Crăciun, specia molid, fără docu­men­te legale de provenienţă şi fără a fi marcaţi cu sigiliu crotaliu. În confor­mi­tate cu prevederile art. 19 alin. 1 din Legea nr. 171/2010, s-a pro­cedat la sanc­ţionarea contraven­ţio­nală a con­du­cătorilor auto, dispu­nându-se toto­dată confiscarea po­milor de Crăciun, care au fost predaţi Ocolului Silvic Voineasa, în vederea valorificării.