Polițiștii vâlceni au prezentat bilanțul activităților din ultimele șase luni


În semestrul I 2018, activităţile poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea s-au înscris în contextul eforturilor depuse de Poliţia Română pentru atingerea obiectivelor asumate, care se regăsesc în documentele programatice ale inspectoratului. Activitatea inspectoratului a fost focalizată pe îndeplinirea obiectivelor stabilite şi a priorităţilor Poliţiei Române, respectiv s-a urmărit:
• Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi siguranţa rutieră;
• Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, destructurarea grupărilor infracţionale;
• Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene;
• Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române.

Prevenirea criminalității

Activităţile desfăşurate în semestrul I 2018 au fost structurate pe trei programe cadru de prevenire, respectiv Prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului, Prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor şi Prevenirea infracţiunilor cu violenţă, în baza priorităţilor Poliţiei Române. Activitatea de prevenire a criminalităţii a avut un rol proactiv, astfel că în perioada analizată au fost organizate şi constatate de către efectivele structurilor operative, inclusiv cele de proximitate următoarele:
• 20 de razii;
• 515 acţiuni cu efective lărgite;
• 7.467 controale directe;
• 28.461 de contravenţii;
• 1.670 de activităţi cu unităţile de învăţământ;
• 1.562 de stări conflictuale aplanate;
• 3.809 de persoane primite în puncte de consiliere;
• 72 de minori nesupravegheaţi depistaţi.
În actualul context internaţional, apreciem că a existat pe tot parcursul semestrului I 2018 o foarte bună colaborare cu toate structurile de ordine şi siguranţă naţională, astfel încât prin măsurile cu caracter preventiv adoptate, nu au fost înregistrate evenimente deosebite care să afecteze siguranţa publică.
Din totalul infracţiunilor sesizate, 56,15% din faptele penale au fost comise în mediul urban şi 43,85% în mediul rural. În acelaşi timp, privitor la infracţionalitatea stradală sesizată, inspectoratul înregistrează scăderi importante cu 39,75% infracţiuni raportat la perioada similară a anului 2017. Din totalul acestora, 96 de fapte penale stradale au fost comise în mediul urban, iar o faptă în mediul rural, 27 de fapte penale au fost comise pe timp de zi și 70 fapte penale au fost comise pe timp de noapte, iar 2 fapte au fost depistate în flagrant.

Infracţionalitatea sesizată pe genuri

În primele 6 luni ale anului 2018, la nivelul judeţului Vâlcea, din totalul celor 5.110 fapte penale sesizate, cea mai mare pondere au avut-o următoarele genuri de fapte: furtul 26,18%, lovirea sau alte violenţe 19,35%, distrugerea 6,75%, infracţiunile la regimul rutier 6,07%, înșelăciunea; 5,93%, vătămarea corporală din culpă 5,77%, amenințarea 5,38%.
În politica de combatere a criminalităţii, eforturile s-au focalizat pe contracararea infracţiunilor grave săvârşite contra vieţii şi integrităţii corporale a persoanei. Alături de această prioritate a fost continuată şi activitatea de prevenire şi combatere a micii criminalităţi, care deşi nu are un pericol social foarte mare, prin frecvenţa cu care se comite şi prin disconfortul social pe care îl provoacă, a constituit o prioritate. Ponderea criminalităţii contra persoanei este dată în special de criminalitatea de mică violenţă, respectiv de „loviri sau alte violenţe” şi de „ameninţări”, cele două categorii reprezentând 71,85%.
O pondere importantă din infracţiunile contra patrimoniului o deţin furturile 61,37%.
Raportat la furturi, cauzalitatea este una complexă şi care impune luarea de măsuri atât cu caracter preventiv, cât şi de combatere în acest domeniu. Se înregistrează scăderi la toate categoriile de furt.

Regimul armelor, explozivilor și substanțelor periculoase

În semestrul I 2018 s-a început urmărirea penală pentru 21 infracţiuni privind regimul armelor şi muniţiilor, 6 infracţiuni la Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului şi 4 infracţiuni la regimul materialelor explozive. În cadrul dosarelor penale întocmite au fost ridicate în vederea confiscării 46 de arme de foc şi 524 de cartuşe. În semestrul I 2018 au fost anulate 45 permise de armă.

Investigarea criminalității economice

La nivel judeţean, în semestrul I 2018 au fost soluţionate 197 de dosare penale privind infracţiuni de natură economică. S-au înregistrat 65 de dosare penale pe linie de evaziune fiscală, prejudiciul recuperat în cadrul acestor dosare fiind de 590.158 de lei. Totodată, au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra unor bunuri, în valoare 5.579.530 de lei.

Infracționalitatea în domeniul silviculturii și al pisciculturii

Au fost continuate acţiunile comune cu Direcţia Silvică şi cu Garda Forestieră pe linia prevenirii şi combaterii delictelor silvice, activitatea reflectându-se în datele existente. Astfel, au fost efectuate 190 de acțiuni, fiind aplicate 177 de sancțiuni contravenționale în domeniul silvic și dispunându-se confiscarea a 1.621 metri cubi de material lemnos. De asemenea, au fost înregistrate 122 de dosare penale.
Pe linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol au fost organizate acțiuni comune, la nivelul judeţului Vâlcea, cu participarea I.P.J. Vâlcea, I.J.J. Vâlcea, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură – Filiala Regională Oltenia, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Vâlcea şi Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea.
În perioada analizată au fost soluţionate 36 de dosare penale care priveau infracţiuni în domeniul piscicol. În urma celor 91 de acţiuni organizate, cu 63 mai multe față de perioada similară din 2017, s-a reuşit confiscarea mai multor bunuri folosite la comiterea infracţiunilor, respectiv:
• 1.193 kg peşte
• 11 bucăţi plasă de pescuit monofilament
• 27 de plase fir textil
• 2 năvoade;
• 2 ambarcaţiuni;
• 15 alte unelte de pescuit.

Urmărire, extrădare, supraveghere judiciară și cercetare penală

În perioada de referinţă, la nivelul IPJ Vâlcea au fost executate 88 de mandate, după cum urmează:
• 58 mandate de executare a pedepsei închisorii;
• 8 mandate de arestare preventivă;
• 22 de mandate europene de arestare.
Totodată precizăm că au fost identificate 57 dintre persoanele dispărute. În cadrul dosarelor penale aflate în lucru la I.P.J. Vâlcea au fost adoptate măsuri preventive după cum urmează:
• 77 de persoane reţinute
• 47 de persoane arestate preventiv
• 22 de persoane arestate la domiciliu
• 80 de persoane sub control judiciar

Siguranța traficului rutier

În realizarea dispozitivului de poliţie rutieră s-a luat în calcul atât zonele în care au loc cele mai multe evenimente rutiere grave, precum şi intervalul orar în care s-au petrecut acestea. Totodată, s-a urmărit şi sancţionarea cu fermitate a încălcărilor normelor rutiere care reprezintă principalele cauze generatoare de accidente. Conform situaţiilor statistice, pe linie rutieră au fost aplicate 23.204 sancţiuni contravenţionale, au fost constatate 480 de infracțiuni la regimul rutier și s-a dispus reținerea permisului în vederea suspendării dreptului de a conduce, în 1.866 de cazuri.

Suport decizional

Prin intermediul Centrului Operaţional Judeţean, în semestrul I 2018 au fost gestionate 10.317 apeluri primite de la cetăţeni prin SNUAU 112, 6.936 presupunând intervenţia la faţa locului. Specialiştii criminalişti au avut o contribuţie importantă atât laidentificarea autorilor de infracţiuni, cât şi la probarea vinovăţiei acestora ori a lămuririi împrejurărilor în care s-au comis faptele. Astfel au fost efectuate 881 de investigări tehnico ştiinţifice ale locului faptei, valorificând 5.665 de urme.
De asemenea au fost efectuate 58 de expertize criminalistice şi constatări tehnico – ştiinţifice. Au fost prelevate probe biologice pentru stabilirea profilului ADN de la un număr de 17 persoane, probele fiind înaintate la Institutul de Criminalistică.
Pe linie de cazier judiciar, prin cele 5 puncte de lucru cu publicul au fost eliberate 21.425 certificate de cazier judiciar. Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţă Operativă asigură datele statistice pentru toate structurile, furnizând inclusiv indicatorii pentru întocmirea prezentului material de evaluare. În total au fost întocmite 1. 151 situaţii statistice. Totodată această structură are în gestiune şi Camera de Corpuri Delicte a inspectoratului unde s-au înregistrat în perioada analizată 145 de intrări (arme, muniţii , auto indisponibilizate şi alte bunuri).
În semestrul I 2018, luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale au efectuat 109 misiuni, respectiv percheziţii, escorte, aplanări de conflicte, razii, dispozitiv alegeri şi alte activităţi de sprijin pentru structurile operative. Cele mai riscante misiuni au presupus prezenţa luptătorilor SAS, neînregistrându-se evenimente deosebite. De asemenea efectivele pentru acţiuni speciale au desfăşurat stagii de pregătire tactică beneficiari fiind 296 de poliţişti din structurile de ordine publică, poliţie rutieră şi poliţie transporturi.

Cooperarea intrainstituțională, interinstituțională și internațională

Cooperarea între subunităţile inspectoratului şi cu celelalte structuri ale Poliţiei Române (Serviciul de Combatere a Criminalităţii Economice, Serviciul pentru Operaţiuni Speciale, Biroul Analiza Informaţiei, Biroul Poliţiei Transporturi) a fost una permanentă, munca în echipă fiind specifică activităţii poliţieneşti. Remarcăm în acelaşi timp o colaborare foarte bună şi constructivă cu birourile teritoriale ale sindicatelor, Corpului Naţional al Poliţiştilor, Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor – Regiunea Vâlcea, Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere – Filiala Vâlcea.
În contextul cooperării interinstituţionale, scoatem în evidenţă deosebita colaborare pe care am avut-o şi o menţinem cu Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică şi primăriile din judeţ, în mod special în ceea ce priveşte proiectele şi programele pentru menţinerea ordinii şi siguranţei cetăţenilor din judeţ.
Colaborarea cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vâlcea se desfăşoară în parteneriat, pe baza planurilor de măsuri comune, modul de acţiune fiind în sistem integrat. O bună colaborare, în vederea îndeplinirii obiectivelor a fost realizată şi cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea pe linia gestionării situaţiilor de urgenţă.
În relaţia cu unităţile judeţene ale Ministerului Public şi ale celorlalte instituţii create în scopul respectării legislaţiei româneşti (Serviciul Român de Informaţii, Serviciul Judeţean de Protecţie Internă Vâlcea, Serviciul Judeţean Anticorupţie Vâlcea, Biroul pentru Imigrări, Direcţia Judeţeană pentru Telecomunicaţii Speciale, Serviciul Judeţean al Arhivelor, Structura pentru Probleme Speciale, structurile MApN, Biroul Judeţean pentru Administrarea Bazelor de Date şi Evidenţa Populaţiei, Centrul Medical Judeţean) s-a realizat permanent o conlucrare urmărind unitatea de acţiune şi informare interinstituţională.
Cooperarea interinstituţională în perioada analizată s-a materializat prin încheierea a 10 protocoale cu instituţii, unităţi de învăţământ, asociaţii etc. În urma semnalărilor introduse în bazele de date Schengen, polițiștii din cadrul I.P.J. Vâlcea au identificat 105 persoane, dintre care 79 implementate de alte state.
De asemenea au fost primite un număr de 76 solicitări de asistenţă poliţienească internaţională referitoare la cetăţeni români semnalaţi cu preocupări infracţionale în străinătate. În semestrul I 2018, doi poliţişti din cadrul I.P.J. Vâlcea au efectuat activităţi în cadrul unor misiuni internaţionale cu caracter operativ în Franţa şi Anglia.

Concluzii și obiective

La nivelul județului Vâlcea putem afirma că nu se înregistrează o infracționalitate gravă care să afecteze în mod major climatul de ordine și siguranță publică.
În acelaşi timp instabilitatea social-economică a unor zone, nivelul de trai pentru anumite categorii sociale reprezintă cauze generatoare de infracționalitate, aspect ce rezultă din faptul că ponderea criminalităţii o deţine infracţionalitatea contra patrimoniului şi în special furturile, iar raportat la infracţiunile contra persoanei, categoria lovirilor şi cea a ameninţărilor.
În adoptarea măsurilor preventive şi de combatere trebuie luată în calcul şi aşezarea geografică, teritoriul judeţului nostru fiind tranzitat de un culoar european, respectiv de E 81, unde se înregistrează valori de trafic rutier importante, peste capacitatea portantă a drumului, în sezonul estival atingându-se şi valori de aproape 30.000 auto în 24 ore.
În vederea îndeplinirii obiectivelor precizate, la nivelul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea vor fi luate următoarele măsuri:
• urmărirea principalilor indicatori de performanţă, respectiv: infracţionalitatea sesizată, stradală, judiciară, riscul rutier, implementarea în aplicaţiile Poliţiei Române;
• Activităţile preventive şi de combatere a infracţionalităţii vor viza în principal, infracţiunile de furt şi cele de loviri sau alte violenţe;
• Intensificarea activităţii privind soluţionarea dosarelor penale aflate în lucru la nivelul tuturor structurilor inspectoratului;
• Desfăşurarea de activităţi specifice pentru reducerea riscului rutier, respectiv prezenţa echipajelor de poliţie rutieră în punctele negre şi zonele de risc, scopul fiind diminuarea numărului persoanelor decedate, obiectiv important al Poliţiei Române;
• Intensificarea activităţilor pe linia prevenirii şi combaterii delictelor silvice.
• Biroul de Presă al IPJ Vâlcea