„Poliţiştii locali pot aplica sancţiuni şi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice”


• declară inspectorul Marian Bulgaru, care prezintă reglementări din Legea 155

bulgaru_marian1Dacă în ediţiile de zilele trecute v-am prezentat, ca părţi ale activităţii Poliţiei Locale, felul cum funcţionează camerele video instalate în Râmnic şi atribuţiile în domeniul ordinii şi liniştii publice, de data aceasta am discutat despre reglementările în domeniul circulaţiei pe drumurile publice. Astfel, conform prevederilor Legii nr. 155/2010 privind înfiinţarea Poliţiilor locale din România, lucrătorii de la Po­liţia locală a municipiului Rm. Vâl­cea au stabilite atribuţii în domeniul cir­culaţiei pe drumurile publice. Astfel, poliţiştii locali asigură fluenţa circu­la­ţiei pe drumurile publice din raza teri­torială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de auto­ve­hicule. De asemenea, poliţiştii locali pot verifica integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţio­na­rea semafoarelor, starea indica­toa­relor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere. În plus, participă la acţiuni comune cu administratorul dru­mului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale cum sunt nin­soare abundentă, viscol, vânt pu­ter­nic, ploaie torenţială, grindină, polei. Este de menţionat faptul că un nu­măr de 20 de poliţişti locali au efec­tuat cursul de formare profesională orga­nizat la Centrul teritorial „Nicolae Go­lescu” din Slatina, din cadrul Minis­terului Administraţiei şi Internelor, absolvindu-l prin examen, cu rezul­tate bune şi foarte bune.

Colaborări cu Poliţia Română

În colaborare cu structurile teri­to­riale al Poliţiei Române, poliţiştii locali participă la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări pu­blice, mitinguri, marşuri, demons­tra­ţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, ac­ţiu­ni comerciale promoţionale, ma­ni­festări cultural – artistice, sportive, religioase sau comemorative. De asemenea, sprijină structurile teri­toriale ale Poliţiei Române în asi­gu­rarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor aga­baritice pe raza teritorială de com­petenţă.

Constată contravenţii şi aplică sancţiuni

Inspectorul Marian Bulgaru ne-a detaliat exact reglementările legale privind dreptul poliţiştilor locali de a aplica sancţiuni în trafic. „Conform legilor în vigoare, poliţiştii locali cons­tată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar. De asemenea, cons­­­tată contravenţii şi aplică sanc­ţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua sem­nale de oprire a conducătorilor aces­tor vehicule. Mai doresc să pre­ci­zez că poliţiştii locali pot aplica sanc­ţiuni pentru încălcarea normelor ru­tiere de către pietoni, biciclişti, con­du­cători de mopede şi vehicule cu trac­ţiune animală”, ne-a  informat ins­pec­torul Bulgaru. Mai trebuie spus că poli­ţiştii locali aplică prevederile le­gale privind regimul juridic al vehi­cu­lelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat, al statului ori al unităţilor administrativ – teritoriale.