Planul de investiții până în 2022: câte un milion de euro pe an pentru Oltchim!


Combinatul şi-a planificat investiţii de 3,95 milioane euro până în anul 2022, în condițiile în care, în 2017, investiţiile de mediu s-au ridicat la 32,03 milioane lei, transmite News.ro din concluziile raportului de sustenabilitate publicat pe site-ul companiei. „Totodată, am planificat o serie de alte investiţii care vor avea drept scop îmbunătăţirea performanţei noastre de mediu. Până în anul 2022, vom realiza o serie de investiţii de mediu care vor avea o valoare de 3.952 mii euro, în vederea conformării cu prevederile HG nr. 349/2005 modificată şi completată prin HG nr.210/2007 privind depozitarea deşeurilor, prin închiderea batalului de reziduuri periculoase, ca urmare a închiderii şi modernizării unor instalaţii, precum şi închiderea depozitului actual de deşeuri nepericuloase, prin ecologizarea perimetrului aferent vechiului depozit de deşeuri nepericuloase, închis la sfârşitul anului 2009 datorită încărcării la capacitatea sa maximă”, se menţionează în raport.
În conformitate cu Planul Naţional de Alocare al emisiilor de gaze cu efect de seră, în anul 2017 societate a primit, cu titlu gratuit, un număr de 268.286 certificate de emisii de gaze cu efect de seră, din care un număr de 259.426 certificate pentru platforma Râmnicu Vâlcea şi un număr de 8.860 certificate pentru Direcţia Petrochimică Bradu. Pe platforma Râmnicu Vâlcea s-au realizat 96.719 tone dioxid de carbon, în timp ce pe Direcţia Petrochimică Bradu nu s-a desfaşurat nicio activitate, mai notează News.ro.
„Ţintele aferente următorului program 2018-2019 vizează reducerea consumului de energie electrică prin redimensionarea agregatelor de producere apă de +5 grade şi sistematizarea reţelei de distribuţie, sistematizarea reţelei de distribuţie aer şi a unităţilor de producţie aer comprimat, sistematizarea reţelei de distribuţie energie electrică, precum şi realizarea unei instalaţii de cogenerare de înaltă eficienţă cu o putere de circa 15 MW”, se mai menţionează în raport.