Peste 38 mii ha de teren, afectate de eroziuni și alunecări de teren


Județul Vâlcea și județele limitrofe Gorj, Dolj, Argeș, Olt ocupă primele locuri în țară în ceea ce privește gravitatea fenomenelor de degradare accelerată a terenurilor agricole prin eroziune, alunecări de teren și inundații, județul Vâlcea situându-se de departe pe primul loc. Potrivit declarației ing. Ion Costache, adjunct ANIF – Îmbunătățiri Funciare, din punctul de vedere al eroziunii de suprafață, Vâlcea se clasifică pe locul 5 pe țară, cu o valoare medie de 12 t/ha/an, din punctul de vedere al eroziunii în adâncime, pe locul 4, cu o valoare medie de 8,5 t/ha/an, iar din punctul de vedere al alunecărilor de teren , pe locul I, cu o valoare medie de 4,8 t/ha/an.

Alunecările de teren sunt, de asemenea, mult mai mari în județul Vâlcea decât în județele limitrofe și anume cu 380% decât în județul Dolj, cu 345% decât în județul Olt, cu 149% decât în județul Gorj și cu 109% decât în Argeș. Suprafața totală de teren afectată de aceste fenomene active este de 38.720 ha din care: 13.200 ha – eroziune de suprafață, 3.700 ha – alunecări de teren, 21.820 ha – eroziune de adâncime și care, în prezent, nu au lucrări de stopare a lor.

În județul Vâlcea, lucrările de combatere a eroziunii solului au căpătat amploare între anii 1070 – 1990, cunoscând apogeul între anii 1986 – 1989. Județul Vâlcea dispune de o suprafață agricolă de 242.457 ha, din care 90.870 ha sunt amenajate prin lucrări de îmbunătățiri funciare (irigații, desecări, combaterea eroziunii solului – CES), deci, 37,5% din suprafața județului, amenajările de desecare și CES reprezentând 86% din totalul amenajărilor: irigații – suprafața amenajată: 10.928 ha, desecare – drenaje – suprafața amenajată: 13.031 ha, combaterea eroziunii solului  – suprafața amenajată: 65.102 ha.