Pe seama ultimelor modificări legislative, Comisarul Ioniţă face precizări


Potrivit unor recente modifi­cări legislative, tramvaiele, trolei­bu­zele, mopedele, tractoarele agri­cole sau forestiere, inclusiv remorcile acestora, precum şi vehiculele cu tracţiune animală se înregistrează la primării, care, prin compartimente de speciali­tate, ţin şi evidenţa acestora. „Înregistrarea acestor vehicule se realizează de către consiliile locale pe a căror rază teritorială îşi au domiciliul, reşedinţa ori sediul proprietarii vehiculelor respective, după ce au fost omologate conform legii de către Registrul Auto Roman. Proce­dura de înregistrare şi radiere a vehiculelor se stabileşte prin hotărâre a consiliului local, cu avizul consultativ al Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul MAI. Odată cu înregis­tra­rea vehiculelor, autorităţile com­petente trebuie să elibereze un certificat de înregistrare, precum şi plăcuţele cu număr de înregis­trare”, a precizat Florian Ioniţă – şeful Serviciului Poliţiei Rutiere Vâlcea.