PCC şi Carlson Ventures acţionează împreună pentru manipularea pieţei de capital


roibu_constantin3Declaraţiile recente ale reprezentanţilor PCC referitoare la decizia de a acţiona concertat cu noul acţionar minoritar Carlson Ventures în ceea ce pri­veşte deciziile privind compania Oltchim, ne surprind şi ne îngrijorează, mai ales în condiţiile în care afirmaţiile domnului Zaremba făcute în numele Carl­son contrazic total discuţiile dintre reprezentanţii Oltchim şi reprezentanţii Carlson. Managementul Oltchim a avut două întâlniri cu managerii acestui fond în cadrul cărora s-a prezentat situaţia actuală a Oltchim şi strategia ac­ţionarului majoritar referitoare la soluţiile de redresare ale companiei. În timpul ambelor întâlniri, reprezentanţii Carlson Ventures au agreat soluţia de inte­grare a petrochimiei Vâlcea cu cea de la Piteşti, şi, în plus, au susţinut că ideea managementului de a găsi soluţii pentru asigurarea capitalului de lucru necesar pentru funcţionarea la capacitate, integrat cu toate instalaţiile Oltchim, este cea mai importantă ne­ce­sitate curentă a companiei. Mai mult, repre­zentanţii Carlson Ventures au precizat, în mod repetat, că nu sunt de acord cu politica agresivă a acţionarului minoritar PCC care acţionează contra intere­selor companiei, în sensul scăderii valorii Oltchim, prin blocarea activităţii aces­tuia prin acţiuni ostile. Asocierea celor doi acționari minoritari demons­trează duplicitatea reprezentanților Carlson care nu au fost sinceri în discuțiile purtate cu managementul de la Oltchim și că, încă de la început, au lucrat împreună cu PCC, ceea ce repre­zintă clar manipularea pieței. „Coalizarea fon­dului de investiţii Carlson cu acţionarul minoritar PCC nu poate fi privită separat de ceea ce s-a întâmplat recent pe piaţa bursieră, intenţia celor doi părând clar a fi îndreptată către creşterea participaţiei la Oltchim într-un mod netransparent. Consider că acţiunile concertate ale celor doi minoritari, referitoare la posibilele manipulări de piaţă, ar trebui cercetate mai atent de organele statului abilitate în acest sens”, declară Constantin Roibu, director general Oltchim.