Patru profesori de la „Cpt. Nicolae Pleșoianu”, instruiți la Praga


În perioada 29.02 – 4.03.2016 a avut loc cea de-a doua mobilitate din cadrul proiectului Erasmus + Quality in education (Q.e.d.) – improved competences (2015-1-RO01-KA101-014357).  Patru cadre didactice de la Liceul tehnologic „Căpitan Nicolae Pleșoianu” au participat la stagiul de formare ICT in education course, organizat de ITC – International Training Center la Praga în Republica Ceha. Principalul obiectiv al cursului l-a reprezentat integrarea noilor tehnologii în procesul de predare. Pe parcursul celor cinci zile de activităţi, s-au dobândit cunoştinţe noi şi abilităţi de utilizare a unor aplicaţii moderne: Geogebra, Plickers, Prezi, Magisto, Weebly, etc.
Stagiul de formare a prilejuit, de asemenea, un schimb de bune practici între cadrele didactice participante din România, Irlanda, Bulgaria, Italia, Portugalia şi Guyana Franceza. Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin Agenția pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi  Formării Profesionale şi are ca obiectiv principal îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice în vederea creşterii atractivităţii procesului educaţional şi reducerii abandonului şcolar. Activităţile proiectului presupun participarea unui număr de 14 cadre didactice ale liceului la cursuri de formare derulate la standarde europene de diferiţi furnizori de formare din Uniunea Europeană.