Păsat, la ședința Consiliului de Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia


Ieri, la ora 12.00, Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Gheorghe Păsat a participat la Târgu Jiu la ședința ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia. Materialele ce au fost puse în discuție sunt următoarele: Raportul de activitate al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia pentru anul 2015; Bugetul de venituri și cheltuieli al ADR Sud Vest Oltenia pentru anul 2016; Alegerea președintelui și vicepreședintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia; Informare cu privire la stadiul implementării Programului Operațional Regional 2007 – 2013; Informare cu privire la stadiul implementării Programului Operațional Sectorial ”Creșterea Competitivității Economice” 2007 – 2013; Structura Programului Operațional Regional 2014 – 2020; Calendarul lansărilor apelurilor de proiecte. Până în prezent au fost lansate două priorități de investiții, respectiv 6.1. – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN – T, inclusiv a nodurilor multimodale și 3.1.  – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor – clădiri rezidențiale. Proiectele vor putea fi depuse începând cu data de 16.05.2016; Prezentarea studiului privind transportul și mobilitatea în cadrul Regiunii Sud Vest Oltenia; Informare privind hotărârile Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2014 – 2020