Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

21 ianuarie 2021

Participarea și incluziunea, dezbătute și promovate în schimbul de tineri desfășurat în localitatea Căciulata


„Participation and Inclusion” este numele schimbului de tineri desfășu­rat în perioada 13 – 26 iulie 2016, în localitatea Căciulata, ju­de­țul Vâlcea. Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin programul Eras­mus+, acțiunea cheie KA1 și este im­plementat de Asociația Ti­nerilor Rromi Vâlcea, în parteneriat cu or­ga­nizații de tineret din Turcia, Slovacia, Polonia, Spania și Portugalia.
La mobilitatea proiectului au participat 59 de tineri din țările mai sus menționate, însoțiți de 12 leaderi de grup.
VINERI_1Pe durata mobilității, tinerii au participat la activități de educație non-formală pe tema participării active, a incluziunii sociale, în special a tinerilor din comunitățile rrome sau migrante, au fost organizate sesiuni pe tema teatrului forum, sesiuni în urma cărora participanții au realizat o piesă de teatru forum având ca temă discriminarea și excluziunea socială, piesă ce a fost prezentată publicului în Parcul central din Călimănești. Printre activitățile realizate în cadrul proiectului, dorim să menționăm serile interculturale organizate de fiecare partener în scopul realizării învățării inter­culturale și încurajării dialogului interetnic, precum și cafeneaua publică al cărei scop a fost identificarea de soluții referitoare la participarea tinerilor din comu­nitățile rrome și migrante, la viața comunității.
Schimbul s-a încheiat cu organizarea unei expoziții cu fotografii realizate în cadrul proiectului, fotografii ce au fost expuse la Centrul de informare turistică din Căciulata.
„Judecând după feedback-ul primit de la participanți și din comunitate, credem că proiectul și-a atins obiectivele propuse și am reușit să creăm impact atât asupra tinerilor direct participanți la activitățile proiectului, dar și asupra participanților indirecți, asupra comunității locale. Ne dorim ca acest schimb să fie un exemplu de bună practică, iar tinerii să fie mai implicați în combaterea excluziunii sociale, să participe mai mult la viața comunității și să fie mai toleranți”, a declarat Georgeta Mureanu, în calitate de coordonator al proiectului.

Alte articole de la Eveniment