Obștea Fraților Tărăști – anunț Adunarea Generală a Moșnenilor


Obștea Fraților Tărăști convoacă Adunarea Generală a Moșnenilor, în data de 26.03.2023, ora 12.00, la sediul obștii, din Voineasa, str. Grotului, nr. 2, județul Vâlcea.
Ordinea de zi: Prezentarea dării de seamă pe anul 2022; Raportului comisiei de cenzori pe 2022; Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2022; Aprobarea BVC pe anul 2023; Diverse.
În cazul neîntrunirii cvorumului statutar, Adunarea Generală a Moșnenilor va avea loc în 02.04.2023, în același loc, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.