O nouă zi, O VESTE BUNĂ!


Senatoarea de Vâlcea Claudia Banu a depus, împreună cu colegii Laura Iuliana Scântei, Alina-Ștefania Gorghiu și Cristian Tăgârlaș, o inițiativă legislativă mult așteptată de cei afectați de modificările aduse de PSD Legii nr.17/2014 privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan.
„Modificările au blocat pur și simplu procedurile administrative prealabile vânzării terenurilor extravilane agricole, au generat birocrație și taxe fiscale suplimentare pentru proprietarii vânzători, dar și pentru eventualii cumpărători. Prin noul proiect susținut și de ceilalți colegi parlamentari USR PLUS, UDMR si minorități, se restrânge numărul de preemptori, pentru a simplifica procedura, aceștia fiind: preemptori de rang I: coproprietarii; soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv; preemptori de rang II: proprietarii investiţiilor agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei, irigaţii exclusiv private, dacă aceste investiții sunt notate în Cartea Funciară; preemptori de rang III: arendaşii; preemptori de rang IV: proprietarii terenurilor agricole care au cel puțin o latură comună, în tot sau în parte, cu terenul supus vânzării; preemptori de rang V: tinerii fermieri; preemptori de rang VI: statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului. Arendaşul care doreşte să cumpere terenul agricol situat în extravilan trebuie să deţină această calitate pentru terenul respectiv, stabilită printr-un contract de arendă valabil încheiat cu cel puțin șase luni înainte şi înregistrat potrivit dispoziţiilor legale, la momentul afişării ofertei de vânzare la sediul primăriei”, a declarat Claudia Banu.
Inițiativa reduce și termenele pentru realizarea procedurii prealabile vânzării (de ex. obligația de afișare a ofertei de vânzare pentru 30 de zile, în loc de 45 zile cum este în prezent). O prevedere importantă privește eliminarea supraimpozitării, adică a impozitului de 80% pe suma ce reprezintă diferența dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare.
„Țin să precizez că terenurile agricole situate în intravilan și terenurile agricole situate parțial în intravilan și parțial în extravilan, care formează un singur imobil, identificat printr-un singur număr cadastral, nu intră sub incidența prezentei reglementări. Este un proiect bine-venit, care prioritizează și oferă, de asemenea, posibilitatea dezvoltării sănătoase pentru tinerii fermieri, în concordonță cu normele europene aplicabile”, a mai spus Claudia Banu.