Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

24 septembrie 2021

O nouă procedură de rambursare a TVA


Camera de Comerț și Industrie Vâlcea informează că ANAF a emis o nouă procedură de rambursare a TVA-ului. Printre noile măsuri propuse sunt stabilirea unui termen de maxim 5 zile pentru emiterea deciziei de rambursare, în cazul deconturilor încadrate la risc fiscal mic sau obligația contribuabililor de a solicita compensarea TVA-ului cu anumite tipuri de creanțe fiscale. Ordinul ANAF nr. 2017/2011 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 362 din 24 mai. Principalele modificări prevăzute amintesc de soluționarea, potrivit unei proceduri speciale, a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare care, urmare analizei de risc, sunt încadrate la risc fiscal mare, dar prin care se solicita la rambursare sume negative de TVA care provin din perioade supuse inspecției fiscale, finalizată cu decizie de nemodificare a bazei de impunere, care vizează și taxa pe valoarea adăugată. Astfel, dacă întreaga suma negativă solicitată la rambursare provine din perioade pentru care TVA a fost supusă inspecției fiscale și a fost emisă o decizie de nemodificare a bazei de impunere, compartimentul de specialitate emite Decizia de rambursare a TVA. Dacă suma negativă provine, parțial, din perioade pentru care TVA a fost supusă inspecției fiscale și a fost emisă o decizie de nemodificare a bazei de impunere, compartimentul de specialitate emite Decizia de rambursare a TVA prin care se aprobă rambursarea sumelor negative aferente perioadelor fiscale pentru care a fost emisă decizia de nemodificare a bazei de impunere. Pentru sumele negative care provin din perioade pentru care TVA nu a fost supusă inspecției fiscale și nu a fost emisă o decizie de nemodificare a bazei de impunere, decontul se transmite compartimentului cu atribuții de inspecție fiscală, pentru verificarea sumelor negative de TVA aferente perioadelor fiscale care nu au fost supuse inspecției fiscale. Stabilirea unui termen de maxim 5 zile pentru emiterea Deciziei de rambursare în cazul deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare încadrate la risc fiscal mic, în vederea fluidizării procedurii de soluționare a solicitărilor de rambursare. Stabilirea, pentru persoanele impozabile care doresc compensarea sumei negative de TVA solicitate la rambursare cu anumite tipuri de creanțe fiscale, a obligației de a solicita această compensare, în caz contrar organul fiscal va proceda la compensarea, din oficiu, a sumelor negative aprobate la rambursare. Efectuarea inspecției fiscale ulterioare în maximum 4 ani, pentru solicitările de rambursare depuse atât de marii contribuabili, contribuabilii mijlocii, cât și de ceilalți contribuabili, soluționate cu risc fiscal mic. Menționăm că, până în prezent, inspecția fiscală ulterioara, în aceste situații, se efectua maxim 2 ani de la data aprobării rambursării. Modificarea plafonului prevăzut pentru activitățile de export și/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxa care permite persoanelor impozabile, altele decât marii contribuabili sau contribuabilii mijlocii, să beneficieze de regimul special de rambursare pentru exportatori de la minim 75% din rulajul debitor al contului de clienți, dar nu mai puțin de echivalentul în lei a 1.000.000 euro (astfel cum este prevăzut în prezent), la minim 60% din rulajul debitor al contului de clienți, dar nu mai puțin de echivalentul în lei a 500.000 euro. Potrivit reglementarilor valabile până în prezent, pentru a beneficia de aplicarea regimului special pentru exportatori, acești contribuabili trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții: au în ultimele 12 luni un grad de conformare la depunerea declarațiilor fiscale și a celor informative de 100%; au desfășurat în anul anterior în special, activități de export și/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă,în procent minim de 75% din rulajul debitor al contului de clienți, dar nu mai puțin de 1 milion de euro. Condiția privind procentul de 75% din rulajul contului de clienți trebuie îndeplinită și în anul solicitării regimului; activitatea de export să nu fie desfășurată într-unul din cele patru domenii considerate cu risc fiscal mare (comerț cu cereale, fructe și legume, combustibili, materiale de construcție, material lemnos și deșeuri); nu au fapte, de natura infracțiunilor, înscrise în cazierul fiscal; nu a fost deschisă procedura de insolvență sau nu a fost declanșată procedura de lichidare voluntară.

Poți comenta aici

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Uncategorized