Noutăţi privind regimul cărnii de oaie şi pasăre


Enterprise Europe Network, din cadrul CCI Vâlcea, anunţă că, recent, Comisia Europeană a adoptat un regulament de modificare a Regulamentului privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe. Modificările  fac referire la carnea de oaie, menţiunile de calitate facultative şi carnea de pasăre. „Modificarea se aplică Regulamentului (CE) nr 501/2008 din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr 3/2008 al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe. Începând încă din anul 2000 UE contribuie la finanţarea măsurilor care oferă informaţii sau promovează produsele agricole şi alimentare pe piaţa unică a UE şi a ţărilor terţe. Bugetul anual total disponibil pentru aceste programe de promovare este de aproximativ 55 milioane de euro. Aceste măsuri finanţate pot fi acţiuni de relaţii publice, campanii de promovare sau de publicitate, evidenţiind, în mod special, avantajele produselor comunitare, în special, în ceea ce priveşte calitatea, siguranţa alimentară şi igienă, alimentaţia, etichetarea, bunăstarea animalelor şi metode de productie ecologice. Aceste măsuri pot include, de asemenea, participarea la evenimente, târguri şi campanii de informare asupra sistemului UE de etichetare a produselor DOP / IGP / STG. Principalele modificări introduse de modificare a Regulamentului sunt următoarele: Carne de oaie este inclusă în lista de produse eligibile pentru promovare atât în piaţa internă cât şi în ţările terţe. În contextul situaţiei dificile din sectorul cărnii de oaie şi în vederea creşterii gradului de conştientizare în ceea ce priveşte producţia şi consumul, UE poate co-finanţa programe de informare şi promovare pentru carnea de oaie din arealul Uniunii. «Menţiuni de calitate facultative» – acesta este un nou tip de etichetare a calităţii produselor care, împreună cu etichetele DOP / IGP / STG, este, de asemenea, inclus în lista de produse, dar eligibil numai pentru măsurile de promovare pe piaţa internă. Carnea de pasăre este înlăturată din lista de produse eligibile pentru promovare. Acesta a fost introdusă ca urmare a crizei gripei aviare, dar având în vedere ca a trecut destul timp de la acest eveniment pentru restabilirea încrederii consumatorilor, a fost acum scoasă de pe această listă”, explică Lidia Giosan.