Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

9 iulie 2020

Noutăţi privind impozitarea veniturilor agricole


Badele_florel2Direcţia Agricolă Vâlcea anunţă că pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice a fost publicată Hotărârea pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, implicând şi impozitarea veniturilor agricole.

Printre altele Hotărârea vizează “veni­turile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute, individual sau într-o formă de asociere, din: cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele şi asemenea; creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală”.

Potrivit documentului, în vederea sta­bilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole, la încadrarea în limitele sta­bilite pentru fiecare grupă de produse vegetale şi fiecare grupă de animale vor fi avu­te în vedere suprafeţele/capetele de ani­­mal însumate în cadrul grupei res­pective.

Exemplu I (calcul pentru sectorul vegetal): exploataţie de 100 ha cereale (grâu şi porumb);  primele 2 ha din grupa cereale nu se impozitează, pentru următoa­rele 98 ha se aplică norma de venit de 449 lei/ha, astfel: Venit anual impozabil = 98 ha x 449 lei /ha = 44002 lei; Impozit = 44002 lei x 16% = 7040,32 lei

Exemplu II (calcul pentru sectorul animal): exploataţie de vaci şi bivoliţe de 102 capete.

Pentru primele 2 capete nu se impo­zitează. Pentru restul de 100 capete se aplică norma de venit de 453 lei/cap de animal, astfel: venit anual impozabil = 100 capete x 453 lei /cap = 45300 lei; impozit = 45300 lei x 16% = 7248 lei

Exemplu III (calcul pentru sectorul animal): exploataţie de ovine şi caprine (care au fătat cel puţin o dată) 200 capete. Pentru primele 10 capete animale (oi şi capre) nu se impozitează. Pentru restul de 190 capete se aplică norma de venit de 65 lei/cap de animal, astfel: Venit anual im­pozabil = 190 capete x 65 lei /cap = 12350 lei; impozit = 12350 lei x 16% = 1976 lei

„În cazul suprafeţelor destinate produselor vegetale hamei, pomi şi vie, suprafeţele declarate cuprind numai grupele de produse vegetale intrate pe rod începând cu primul an de intrare pe rod. Suprafeţele din grupa pomii pe rod cuprind numai pomii plantaţi în livezi.

În cazul exemplarelor masculine sunt incluse în norma de venit animalele provenite din propriile fătări şi cele achiziţionate numai în scop de reproducţie (de exemplu: viţei, tauri, bivoli, miei, berbeci, purcei).

Veniturile din activităţi agricole realizate din creşterea şi exploatarea exemplarelor  masculine din speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, indiferent de vârstă, se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, numai în cazul în care acestea au fost achiziţionate în scopul creşterii şi valorificării lor sub orice formă. Nu sunt venituri impozabile veniturile obţi­nute de persoanele fizice din valorificarea în stare naturală a produselor culese sau cap­turate din flora şi fauna sălbatică. Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se sta­bilesc de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se aprobă şi se publică de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, până cel târziu la data de 15 februa­rie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit. Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, astfel: a) 50% din im­po­zit până la data de 25 octombrie inclusiv; b) 50% din impozit până la data de 15 decem­brie inclusiv”, ne explică Florel Bădele, directorul executiv al Direcţiei Agricole.

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized