Noutăți despre Ghidul solicitantului pentru procesarea produselor agricole. CINE POATE LUA BANI?


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat Ghidul solicitantului pentru submăsura 4.2 din cadrul PNDR
Ghidul solicitantului și anexele aferente conțin informațiile necesare depunerii cererilor de finanțare în sesiunea 8 octombrie 2021 (ora 9.00) – 7 ianuarie 2022 (ora 16.00).
Sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme asociative și de 40% pentru alte întreprinderi. În cazul investițiilor colective intensitatea sprijinului poate crește cu 20 de puncte procentuale.
Valoarea fondurilor europene obținute variază în funcție de tipul de beneficiar și de investiție: IMM – 800.000 de euro/ proiect pentru investițiile noi permise în cadrul fișei submăsurii și de 600.000 de euro/ proiect pentru modernizare/ extindere. De asemenea, pentru întreprinderi mijlocii se pot accesa fonduri în valoare de 1.200.000 de euro/ proiect pentru investițiile noi sau de 1.000.000 de euro/ proiect pentru modernizare/ extindere. Pentru alte întreprinderi și forme asociative, valoarea crește la 1.500.000 de euro/ proiect în cazul investițiilor noi permise și la 1.200.000 de euro/ proiect pentru modernizare/ extindere.

Condiții pentru accesarea fondurilor

Condiții minime pentru solicitant:
• să desfășoare activități economice ca PFA, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică română;
• să acționeze în nume propriu și să asigure surse financiare stabile și suficiente, necesare cofinanțării pe tot parcursul implementării investiției.
Printre activitățile eligibile în cadrul submăsurii 4.2: înființarea, extinderea, modernizarea, dotarea unităților de procesare plante proteaginoase (de exemplu: mazăre, fasole, soia, linte, năut, bob, arahide, floarea soarelui, dovleac etc.), dar și pentru alte produse decât plantele proteaginoase, ca materie primă de bază. De asemenea, sunt eligibile investiții privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime sau a produselor finite, marketingul acestora (de exemplu: etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor doar ca o componentă secundară a proiectului.
Totodată, se poate finanța extinderea și modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare, comercializare (componentă secundară), cât și îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare.
Sunt eligibile și producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității în care se desfășoară o activitate finanțată prin submăsura 4.2 exclusiv pentru consumul propriu (însă doar ca o componentă secundară a proiectului).