Nouă accidente de muncă din care unul mortal


În luna iulie, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat un număr de 110 de controale, fiind dispuse 380 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost aplicate 99 sancţiuni contravenţionale din care 93 avertismente şi șase amenzi în valoare de 38.000 lei. Au fost înregistrate opt sesizări referitoare la încălcarea reglementărilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Tot luna trecută, au fost înregistrate opt accidente cu incapacitate temporară de muncă si 1 accident mortal. Nu a fost înregistrată nicio boală profesională. Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim: evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale; elaborarea planului de prevenire şi protecţie; efectuarea controlului medical periodic; efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă; dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru; dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie; asigurarea controlului medical la angajare şi periodic; asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime; asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului. Datele ne-au fost furnizate de Ion Tănăsoiu, inspector șef ITM Vâlcea.