Nouă accidente cu incapacitate temporară de muncă


99 de controale au efectuat, luna trecută, angajații ITM Vâlcea pe securitate și sănătate la locul de muncă. Au fost dispuse 377 de măsuri de punere în legalitate conform prevederilor legii în domeniu. Potrivit datelor furnizate de către Ion Tănăsoiu, șef ITM Vâlcea, au fost aplicate 378 de sancțiuni din care 376 avertismente și două amenzi de 12.000 lei. Tot în luna iulie, s-au înregistrat nouă accidente cu incapacitate temporară de muncă. Nu s-a înregistrat niciun accident mortal sau boală profesională.
Au fost dispuse măsuri de re­mediere pentru toate defi­ci­enţele constatate, dintre care amin­tim: evaluarea riscurilor de acci­dente şi îmbolnăviri profe­sio­nale; ela­borarea planului de pre­ve­nire şi protecţie; efectua­rea con­trolului medical periodic; efec­tuarea ins­tructajului de se­cu­ritate şi să­nătate în muncă; do­tarea cu truse sanitare la punc­tele de lucru; dotarea şi acor­darea echipa­mentului in­di­vi­dual de protecţie; asigurarea con­trolului medical la angajare şi pe­riod­ic; asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea că­de­rilor de la înălţime; asigu­rarea mij­loacelor de prevenire a ris­cu­rilor de îngropare prin sur­parea terenului.

Posting....