„Nici în prezent, Legea fondului funciar nu are o aplicabilitate corectă”


• declară, nemulțumit de situație, fostul deputat de Vâlcea, Grigore Răban

Legea nr.18/1991 continuă să producă discuții și după atâția ani, mai ales că oamenii care au trecut prin Parlament și au avut un cuvânt de spus n-au reușit, din diverse motive, să-i facă și o aplicabilitate corectă. Cel puțin asta declară fostul deputat Grigore Răban, actualmente președintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Râmnicu Vâlcea. Redăm, mai jos, interpelarea sa din Camera Deputa­ților, ce datează din 16 martie 1993:
„Aș vrea să vă informez că, fă­când parte din Comisia pentru agri­cultură, nu vin să combat susți­ne­rea acestei legi, dar aș vrea să-mi exprim punctul de vedere pe care l-am avut și-n comisie. Este cunoscut faptul că acolo, în comi­sie, această lege a fost foarte dez­bă­tută, i s-a acordat o atenție deo­se­bită, fapt pentru care de la cele 25 de articole care au fost în pro­iec­tul inițial s-a ajuns la 20. Și discuțiile dumnea­voastră de aici, de fapt, con­firmă acest lucru, că această lege este de o importanță deose­bită.
Eu, personal, în primul rând sunt de acord cu sprijinul care trebuie acordat de stat pentru gospodăriile țărănești, dar, în același timp, doresc ca acest sprijin să se regăsească din plin pentru refacerea lor, așa cum ar trebui, așa cum am prevăzut și cum am aprobat la art.2 din aceasta. Nu aș vrea să mă refer la unele aspecte negative care se manifestă în aplicarea Legii fondului funciar, făcând parte din acea comisie de anchetă, deci nu aș vrea să vin acum în fața dumneavoastră cu aspectele pe care le-am cules din județele unde am fost în deplasare. Dar, din capul locului, vreau să afirm că această vânzare de terenuri este, de fapt, reglementată de art.48 din Legea 18, Legea fondului funciar și strecurarea acestor prevederi la art.5 nu vine să contribuie la întărirea și refacerea gospodăriilor țărănești. De aceea, poziția mea, așa cum a fost și-n comisie, este ca acest articol să fie eliminat în totalitatea lui. Mai mult, dacă este cazul, atunci când se vor mai pune întrebări, eu îmi rezerv posibilitatea de a interveni în acest sens. De ce spun acest lucru? În primul rând, art.8 din legea amintită prevede să se reconstituie dreptul de proprietate tuturor celor îndrep­tățiți în limitele a nu mai puțin de 0,5 ha și maximul 10 ha. De îndată ce noi nu am aplicat această lege în totalitatea ei în țară și nu s-au emis, bineînțeles, nici titluri de proprie­tate, avem localități unde sunt foarte multe gospodării cărora nu li s-au asigurat cele 0,5 ha, deci această suprafață minimă. Mai departe, las la latitudinea dvs. de a analiza și a hotărî dacă este bine ca acest articol să rămână în proiectul de lege”.

Dezamăgirea continuă…

Ce declară, în prezent, fostul parlamentar: „Interpelarea a vizat momentul când s-a uneltit de către unii parlamentari schimbarea unor noțiuni din legea 18/1991, moment când m-am simțit foarte nemulțumit de apariția, în primul rând, a acesteia, cât și a altor evenimente cu care m-am confruntat în timpul activității, pentru aplicarea acesteia, fapt pentru care aș aminti: activitatea profesională începută în anul 1961, în perioada pregătitoare și apoi a desăvârșirii actului de cooperativizare a agriculturii, în calitatea mea de topograf în lucrări de cadastru, activitate încheiată la fostul raion Horezu, în 1968 și continuată în noua organizare, apoi întreruptă când a fost omorât Ceaușescu, în 1989.
Apariția Legii 18/19991, aplica­bi­­l­itatea greșită a acesteia, nemul­țumirea multor oameni, memebrii ai CAP-urilor, m-au nemulțumit și m-au determinat să candidez pentru Parlamentul României – Camera Deputaților, în speranța că voi putea să aduc unele îmbunătățiri în corectarea acestei legi. Din păcate, nu am reușit să ating obiectivele propuse, fiind, într-adevăr, și într-o minoritate parlamentară, dar și politică. Pentru că aplicabilitatea legii și a celorlalte derivate ale acesteia nu și-au găsit nici până-n prezent aplicabilitatea desăvârșită și finală, m-au determinat să fac această referire la intervenția din Camera Deputaților, dar și în multele ședințe pe care le-am ținut în Comisia de agricultură și despre care voi mai vorbi în perioada următoare”.