NEREGULI pe piața muncii din Vâlcea! Luna decembrie s-a lăsat cu multe amenzi


Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea au anunțat că, în luna decembrie 2020, Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat 120 controale. Au fost dispuse 325 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă.
„Au fost aplicate 35 sancţiuni contravenţionale, din care 15 avertismente şi 20 amenzi în valoare de 143.100 lei. În timpul controalelor au fost identificate șase persoane primite la muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă. A fost depus un contract colectiv de muncă şi două acte adiţionale”, au informat reprezentanții ITM Vâlcea.
Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost următoarele:
• neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă;
• netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic;
• neîntocmirea foilor colective de prezenţă;
• nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control.
• neplata drepturilor salariale;
• neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă;
• neacordarea repausului săptămânal;
• neplata orelor suplimentare;
• neplata orelor de noapte.

Probleme și pe SSM

Tot în luna decembrie a anului trecut, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă din cadrul ITM Vâlcea a efectuat 75 de controale. Au fost dispuse 226 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost aplicate 226 sancţiuni contravenţionale, din care 224 avertismente şi două amenzi în valoare de 16.000 lei. În luna decembrie 2020, au fost înregistrate trei accidente cu incapacitate temporară de muncă.
Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care principale sunt următoarele:
• asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;
• asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;
• evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;
• elaborarea planului de prevenire şi protecţie;
• efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă;
• dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru;
• dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;
• s-a dispus efectuarea corespunzătoare a determinărilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de muncă unde noxele depășesc valorile admise;
• asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.
Sursă foto: Arhivă
• Material realizat cu sprijinul ITM Vâlcea