Natalitatea și mortalitatea, în scădere


• în a doua lună a anului au fost mai puține căsătorii, dar și mai puține divorțuri
Un raport pe luna februarie 2016 al Statisticii vâlcene atestă că a scăzut simțitor natalitatea, dar și mortalitatea. Astfel, evolu­ţia fenomenelor demografice înregistrate în luna februarie s-a caracterizat printr-o scădere, faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, atât a feno­me­nului natalităţii cu 2,6% (-5 năs­cuţi-vii), cât şi a fenome­nului mor­talităţii generale cu 28,4% (- 126 decese).
S-a înregistrat un spor natural negativ (-133 persoane), în scădere cu 47,6% (121 per­soane) faţă de luna cores­punzătoare a anului precedent. Numărul căsătoriilor înregistrate în luna februarie 2016 a fost de 68, mai mare cu 19,3% ( 11 căsătorii) decât în luna februarie 2015, iar numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecă­toreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 a scăzut cu 34,1% (-14 divorţuri). Datele ne-au fost furnizate de către Sorin Statie, director Direcția Județeană de Statistică Vâlcea.