Multe proiecte la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea


După cum spuneam, în ediţiile trecute ale ziarului nostru, revenim cu declaraţia directorului Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, Augustina Sanda Constantinescu, în legătură şi cu alte proiecte: „Tot cu succes am încheiat şi proiectul Grudwig, care a fost în valoare de 15.000 euro, fără nici o finanţare din partea Consiliului Judeţean şi a noastră, în speţă, fiind deci cu finanţare integrală şi nerambursabilă. Un proiect care a permis, de aseme­nea, desfăşurarea unor acţiuni cu caracter metodologic şi adresat mai ales persoanelor vârstnice sau unor categorii socio-profesionale sau so­ciale care au avut nevoie de serviciile noastre. În cadrul acesta aş remarca serviciile pe care le-am desfăşurat privind copiii autişti şi colaborarea noastră cu Asociaţia părinţilor cu copii autişti, precum şi a centrului care se îngrijeşte de aceşti copii.

conferinta-bibliotecaDe asemenea, JOB CLUBUL, o activitate extrem de apreciată, ce s-a adresat şomerilor, şi care fiind apre­ciată de către aceştia, ne încurajează să îl desfăşurăm şi în anul 2012, în două sesiuni: februarie-martie prima grupă şi aprilie-mai a doua grupă, fiecare dintre ele beneficiind de patru cursuri. Înscrierile se fac şi de această dată la Centrul de Informare Comu­nitară (CIC). Pe de altă parte doresc să vă spun că am regândit puţin acest proiect JOB CLUB, întrucât anul trecut ne-am bucurat de o bună audienţă a elevilor din clasele terminale de liceu, care erau interesaţi de ceea ce făceam noi, în ideea pregătirii pentru a se integra în piaţa muncii. Şi anul acesta am conceput JOB CLUBUL, mai ales pentru acest segment, dar nu sunt excluşi şomerii, care doresc să vină. Aş vrea să spun că am avut persoane care au frecventat toate grupele pe care le-am desfăşurat anul trecut şi care ne-au mărturisit că face o treabă foarte bună, deci înseamnă că le-a fost de ajutor.

Sigur, că succesul deplin al unui asemenea proiect ar fi ca cei care frecventează cursul nostru să poată să acceadă pe piaţa muncii, dar acest lucru, deja, depăşeşte puterile noas­tre. Pentru că ce se întâmplă pe piaţa muncii vâlcene este o strategie la care noi nu participăm şi care înţeleg din numărul de şomeri pe care îl aveam, la ora actuală, că este suficient de deficitară. Aş mai semnala un lucru pe care l-am mai spus şi îl repet, bazat pe experienţă şi pe concluzii din colabo­rarea noastră cu oamenii care ne frecventează, că eu n-am reuşit să aflu dacă există această strategie, dacă există îmi cer scuze, şi aş dori ca factorii implicaţi să ne-o trimită şi nouă. Pentru că noi putem face un mare serviciu de difuzare a ei. Mai mult decât atât aş vrea să vă spun că în munca pe care noi o desfăşurăm, şi o desfăşoară şi Centrul EUROPE DIRECT, am reuşit să informăm chiar asu­pra locurilor de muncă în străi­nătate şi a documentaţiei necesare care să permită aplicarea pentru un astfel de job.

Ar fi important să ni se comunice şi nouă, mai ales pentru că noi suntem, poate, instituţia cea mai racordată la nevoile tinerilor şi cred că se pierde din vedere faptul că Râmnicul este un oraş universitar, avem atâtea univer­sităţi, termină anual promoţii de stu­denţi, mai mici sau mai mari, care este strategia autorităţilor pentru absorbţia acestor tineri în piaţa muncii. Pentru că, la un moment dat, activitatea pe care o desfăşurăm noi, de a instru­menta cu tehnici întocmirea unui dosar şi de participare la un interviu, fiindcă asta am făcut, şi faptul că-i ţinem la curent cu ce posibilităţi ar fi, ne rămâne la jumătate dacă totuşi în piaţa muncii nu există o strategie şi locuri de muncă necesare.

Aş face aici un apel de colaborare, pe ideea JOB CLUBULUI, şi cu întreprinderile mici şi mijlocii, dacă există în continuare o asociaţie, să colaborăm pentru că noi muncim ca să spun „gratuit” şi în interesul unor între­prinzători, care ar putea să găsească candidatul ideal. Mai amintesc că avem o mică bază de date cu tineri care caută un loc de muncă, atât cu studii superioare, cât şi fără studii superioare. Dacă în oraşele mari sau în Occident se lucrează cu agenţii care stochează şi fac o bancă de date privind tinerii care caută un loc de muncă, ce oferă referinţe celor inte­resaţi pe baza profilelor de CV-uri prezentate, noi am putea face lucrul acesta pentru cei care caută o persoană potrivită pentru un anume post. Aşadar, vom menţine acest JOB CLUB la nivelul bibliotecii, desfăşurat prin proiectul EUROPE DIRECT. Vom mai menţine şi alte câteva proiecte pe care le-am dezvoltat anul trecut, şi care s-au dovedit a fi interesante şi căutate de publicul nostru.”