Moș Nicolae de la….CECCAR a ajuns la copiii abandonați


Continuând tradiția și anul acesta, conducerea filialei CECCAR Valcea, şi-a îndreptat din nou faţa, vineri 5 decembrie către copiii abandonaţi și cu nevoi speciale de la Centrul Nr. 3 Nord din Rm. Vâlcea, aducându-le o rază de bucurie cu ocazia zilei de Sf. Nicolae. După un emoționant spec­tacol de colinde și poezii susţinut de copii, lângă bradul frumos împodobit, li s-au împărţit micuţilor darurile mult așteptate. Bu­curia copiilor a fost a fost imen­să, când au desfăcut pungile cu dulciuri, ciocolată, sucuri, porto­cale, bomboane etc., dar această bu­curie a fost întregită la vederea numărului mare de jucării primit. La plecare președintele filialei CECCAR Vâlcea a promis copiilor ca vor reveni odată cu „Iepurasul” de Paște. Această acțiune s-a des­fă­șurat în numele Fundaţiei „Mă­re­ţie şi Talent” fundație înfiin­țată de ec. Daniela Vulcan – direc­tor gene­ral al CECCAR, în memo­ria pre­șe­dintelui CECCAR Marin Toma. Ac­ţiunea organizată de Fili­ala Vâlcea se încadrează, desigur, la acţiuni sociale, carita­bile, iar toate acţiu­nile şi proiectele pe care Fundaţia „Măreţie şi Talent” le im­ple­men­tea­ză au valenţe profe­sio­nale înca­dra­te într-un caracter so­cial şi cul­tu­ral, ce au ca scop îmbu­nă­tăţirea şi chiar crearea unei alte imagini a Expertului Contabil, a Corpului şi a comunităţii profe­sio­niştilor conta­bili. „Mesagerii” Mo­șu­lui au fost pre­ședintele CECCAR Vâlcea – Vasile Cocoș și Valentina Crânguși – director executiv CECCAR Vâlcea, care au împărțit emoționați cadourile tuturor copiilor.