Momente de elevaţie culturală, la Casa Cărţii din Râmnic


Vineri, în lăcaşul cărţii din Râmnicu Vâlcea (Biblioteca Judeţeană „Antim Ivir­eanul”), a avut loc lansarea unei cărţi de excepţie: „A doua oară în jurul lumii”, cel de-al patrulea volum de călătorie al me­dicilor Irina şi Radu Gabriel Dobrescu. Vo­lu­mul, care are circa 800 de pagini, din care 35 planşe cu fotografii color, a apă­rut recent la Editura „Antim Ivireanul”, sub îngrijirea şi cu o prefaţă de Ioan Barbu.

Într-o sală plină de prieteni ai auto­rilor şi iubitori de carte, lansarea a fost des­chisă de directorul Bibliotecii, prof. Sanda Au­gustina Constantinescu, care a făcut pre­zentările invitaţiilor şi a vorbit, în ter­meni laudativi, la adresa soţilor Do­brescu, a cărţii ce urma a fi sărbătorită, dar şi des­pre numeroasele donaţii ale aces­tora fă­cute Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea: cărţi, manuscri­se, fotografii şi filme, de o mare valoare documentară.

Prezent la acest eveniment cultural, preşedintele Consiliului Judeţean, dr. ing. Ion Cîlea, a adus un cald salut medicilor Irina şi Radu Gabriel Dobrescu, pentru con­tribuţia lor în promovarea Vâlcii în lume, prin cărţile publicate, prin încura­ja­rea turismului (peste 200 de nemţi au vi­zitat judeţul nostru şi cele mai frumoase re­giuni ale României, prin grija acestor mi­nunaţi români), pentru ajutorul dat vâl­ce­nilor prin nenumăratele acte de caritate,  de-a lungul anilor.

În continuare, a rostit cuvinte de apreciere la adresa cărţii „A doua oară în jurul lumii” şi a autorilor ei scriitorul Ioan Barbu, care a moderat, în continuare, această interesantă şi frumoasă lansare de carte, o manifestare de excepţie închinată cuvântului scris. Au mai luat cuvântul, relevând amintiri de neuitat şi adevăruri cardinale despre prietenia cu autorii: Anton Miţaru, Iulian Comănescu, Marin Bulugea,  dr. Nicolae  Văcariu, prof. Eugenia Stilea, biolog Liana Ene, alţi invitaţi.

La final, doctorul Radu Gabriel Do­brescu a vorbit despre începuturile scrii­toriceşti, despre motivele pentru care a scris „A doua oară în jurul lumii”, de fapt a patra carte de călătorie, toate cu un larg ecou în lumea iubitorilor de turism, amintind faptul că, în 2009, a publicat prima lor carte, „O călătorie în jurul lumii”, la îndemnul scriitorului şi editorului Ioan Barbu. A mulţumi celor prezenţi la mani­festare, dar şi tuturor celor ce au avut o contribuţie de seamă l-a realizarea acestui volum foarte frumos şi interesant, dar şi celorlalte trei: editurii Antim Ivireanul, tipografiei Conphys, redacţiei ziarului „Curierul de Vâlcea”.

În încheiere, Radu Gabriel Dobrescu a susţinut o adevărată prelegere academică despre periplurile trăite în această călătorie, folosindu-se de peste 200 de imagini inedite. Dovedind că are memorie fantastică, timp de o oră şi mai bine a făcut în faţa unui auditoriu din elita Vâlcii o adevărată demonstraţie de „off-road” intelectual, cu cunoştinţe vaste şi profunde  din geografie, istorie, turism, politică socială, gastronomie etc., susţinută de foarte multe date, nume, întâmplări şi legende.

Bineînţeles. Că această frumoasă întâlnire prietenească, desfăşurată într-o ambianţă relaxată şi amicală, nu se putea încheia decât cu o sesiune de autografe, pe care autorii le-au dat prietenilor şi iubitorilor de carte. În final, s-a ciocnit şi o cupă de şampanie (germană!).

Ca o concluzie: toate lansările de carte, pentru a fi atractive, interesante, să ţină iubitorii cuvântului scris „în priză”, ar trebui să fie împănate cu informaţii  captivante, vizuale şi auditive, cu discursuri scurte şi la obiect, aşa s-a întâmplat vineri la Casa Cărţii din Râmnic.