Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

6 august 2020

Modificări majore aduse Codului Silvic


• în faţa defrişărilor fără discernământ şi a tăierilor masive, Guvernul vrea majorarea amenzilor
 

Perioada următoare va aduce un pas important în direcţia remedierii proble­melor majore cu care din păcate a trebuit să ne obişnuim când vorbim despre păduri. Astfel, în urma informării depuse de Ministrul delegat pentru Păduri, Ape şi Piscicultură, Lucia Ana Varga, privind amendarea Codului Silvic şi a legii privind stabilirea şi sancţionarea contra­venţiilor silvice, Guvernul a decis elabo­rarea unui act normativ care să amen­deze codul silvic şi legea contravenţiilor silvice.

În prezent, există pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, două proiecte legislative importante pentru domeniul silvic, şi anume proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic şi proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice. Prin amendamentele pe care le conţin, cele două iniţiative legislative menţionate nu aduc beneficii domeniului reglementat, ci dimpotrivă, creează breşe în cadrul legal, ce pot duce la degradarea pădu­rilor României. Totodată, întrucât punc­tele de vedere cuprinse în rapoartele de admitere ale Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi ser­vi­cii specifice, nu coincid cu cele ale Gu­ver­nului, Ministrul delegat pentru Păduri, Ape şi Piscicultură Lucia Ana Varga a so­li­citat retrimiterea iniţiativelor legislative la Comisie în vederea corelării acestora.

Ministrul delegat pentru Păduri, Ape şi Piscicultură Lucia Ana Varga a fost mandat să prezinte Executivului în ter­men de 30 de zile, un proiect de act nor­ma­tiv referitor la codul silvic şi contra­venţiile silvice în vederea modificării şi completării acestuia. Aceste modificări au drept obiectiv diminuarea tăierilor ile­gale şi a abuzurilor în activitatea de exploa­tare a pădurilor. În perioada ime­diat urmă­toare vor fi programate dez­ba­teri publice în care vor fi puse în discuţie măsurile propuse în acest proiect normativ.

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized