Modificări majore aduse Codului Silvic


• Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de modificare a Codului Silvic iniţiat de parlamentari PSD
• deputaţii au aprobat acest proiect cu 208 voturi pentru, 97 împotrivă şi 27 abţineri

Proaspătul proiect de lege prevede, printre altele, că valorificarea masei lemnoase pe picior se face doar de către operatori economici atestaţi. Astfel, un operator/grup de operatori economici poate cumpăra la licitaţie sau negociere, după caz, materiale lemnoase rezultate din produse principale sau accidentale, sub formă de lemn rotund fasonat la drum auto, doar în cazul în care asigură prin capacitatea proprie procesarea a cel puţin 40% din materialul lemnos achiziţionat. Proiectul mai stabileşte că suprafaţa maximă care poate face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier, incluzând construcţia, accesul şi împrejmuirea, este de maximum 250 metri pătraţi în cazul proprietăţilor forestiere mai mari de 5 ha şi de maximum 5% din suprafaţa proprietăţii forestiere, dar nu mai mare de 200 m pătraţi, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică de 5 ha.
În plus, accesul public în fondul forestier naţional cu autovehicule, motociclete, ATV-uri sau mopede este interzis, cu excepţia activităţilor sportive, de recreere şi turism, care se pot practica numai cu acordul şefului ocolului silvic, în cazul administrării proprietarului, cu avizul şefului ocolului silvic, în cazul asigurării serviciilor silvice. Un operator economic/grup de operatori economici nu poate achiziţiona/procesa mai mult de 30% din volumul unui sortiment industrial de masă lemnoasă din fiecare specie, stabilit ca medie a ultimilor 3 ani, în baza actelor de punere în valoare autorizate la exploatare şi exploatate la nivel naţional, indiferent de forma de proprietate. Alte articole stabilite de deputaţi prevăd că preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior se stabileşte anual, prin hotărâre a guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Camera Deputaţilor este for decizional.