Mitropolitul Olteniei a slujit la Frăsinei


Cea de-a treia zi de Paște a adus bucurie duhovnicească obștii Mănăstirii Frăsinei și pe­lerinilor, prin prezența și slujirea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitro­po­litul Olteniei, a Înaltpreasfin­țitului Părinte Varsanufie, Arhie­pis­copul Râmnicului și a Preasfin­țitului Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.
În cuvântul de învățătură împărtășit celor prezenți, Înaltpreasfin­țitul Părinte Mitro­polit Irineu a arătat că „Săr­bătoarea Învierii Mântuitorului Hristos a cuprins întreaga lume, atât cea văzută, cât și cea nevăzută, de lumină cerească.
Lumina Mântuitorului Hristos a strălucit la mormânt și cei care erau de față au văzut această lumină care a arătat că Domnul a înviat și că El este biruitor al morții, al iadului și al stricăciunii. Dis-de-dimineață, femeile miro­no­sițe au mers la mormânt să ungă Trupul Domnului și să îm­pli­nească cele legate de în­gro­parea Sa, însă au descoperit că Mântuitorul a înviat cu adevărat.
Învierea s-a arătat purtătoare de biruință, depășind întreaga creație și întreaga rațiune omenească. Sfinții Apostoli și femeile mironosițe n-au înțeles taina Învierii, pentru că ea este mai presus de orice cugetare. Știau că Mântuitorul Hristos avea să învieze, dar nu știau cum o să învieze. Faptul acesta le crea mari nedumeriri în înțelegerea acestui mister.
Femeile au venit la mormânt să-L ungă și să prelungească momentul îngropării. Apoi, Sfinții Apostoli au venit degrabă după ce li s-a vestit că Mântuitorul a înviat și s-au încredințat că El a înviat cu adevărat. Plini de ui­mire, nu știau cum să-și imagi­neze această taină a lui Dumnezeu.
Pentru aceasta, a fost nevoie ca Mântuitorul Hristos să Se arate multora: Sfinților Apostoli la un loc, femeilor mironosițe, dar și celor care mergeau pe cărare în drum spre Emaus. Tuturor le-a descoperit și i-a învățat despre Învierea Sa, căci această minune a lui Dumnezeu asupra propriei Sale firi este piatra de temelie. Ea reprezintă fundamentul credinței pe care avea să se zidească Biserica în continuare, de care aveau să mărturisească Sfinții Apostoli, să se jertfească sfinții mucenici și întreaga Biserică să fie pătrunsă”, așa cum sublinia Înaltpreasfinția Sa.