Mitliv Exim răspunde Primăriei Râmnicului


Contractul dintre Primăria Râmnicului și MITLIV EXIM SRL prevede execuția lucrărilor nu și proiectarea acestora

 

Referitor la afirmațiile Primarului Municipiului Rm. Vâlcea, Mircia Gutău, preluate și dezvoltate de presa locală, MITLIV EXIM SRL este în măsură să aducă la cunoștința publicului următoarele:

Contractul de lucrări încheiat între Primăria Rm. Vâlcea și MITLIV EXIM

 SRL prevede execuția lucrărilor de construcții, nu și proiectarea acestora;

  • Conform legislației în vigoare beneficiarul „Primăria Rm. Vâlcea” are obligația să predea Executantului Proiect complet în vederea executării obiectivului;
  • Până în prezent MITLIV nu a primit un Proiect complet executabil, fapt susținut și de tabloul corespondenței între Executant și Beneficiar;
  • În lipsa unui proiect complet lucrările nu pot decurge într-un ritm normal și astfel nu se poate estima un orizont de timp până la finalizarea acestora;
  • Până la această fază lucrarea a fost executată pe măsura ce au fost primite părți și detalii din proiect;
  • În prezent, executantul așteaptă de la Beneficiar completarea proiectului în vederea continuării execuției lucrărilor;
  • Dorind să respecte legislația în vigoare, MITLIV nu va executa lucrări decât în baza unui proiect sau a unei dispoziții, emise de proiectant și asumată de beneficiar.
  • MITLIV apreciază implicarea primarului Mircea Gutău, în derularea proiectului, precum și faptul că exercită presiune, dar am aprecia pozitiv dacă ar identifica obiectiv factorii răspunzători pe care ar trebui să exercite presiune.
  • În consecință MITLIV nu își însușește și nu își asumă vreo culpă în implementarea anevoioasa a obiectivului.
  • Consecvenți valorilor și principiilor care ne-au consacrat, punem în centrul preocupărilor noastre implementarea proiectului sus amintit într-un termen cat mai scurt.

MITLIV EXIM SRL

Posting....