Miercuri, de la ora 13.00, CL Râmnicu Vâlcea se întrunește în ședință ordinară


• aleșii râmnicenilor vor supune dezbaterii 23 de puncte
Cum luna iunie se apropie de final, Consiliul Local al Râmnicului urmează să se întrunească în ședință ordinară. A fost aleasă data de 27 iunie, consilierii fiind așteptați în sala de ședințe de la ora 13.00. Vor fi supuse dezbaterilor 23 de puncte, conținutul unora dintre acestea fiind de mare interes pentru viața comunității.
În rândurile de mai jos, redăm în integralitate ordinea de zi a ședinței ordinare de miercuri:
1.Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2018.
2.Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituțiilor de cultură, sport și asistență socială pentru anul 2018.
3.Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2018.
4.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării finanțării Asociației „Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea”.
5.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2017 și aprobarea casării-declasării bunurilor degradate, uzate fizic și moral.
6.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă desfășurată în cadrul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea.
7.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Amenajare strada Posada – 2 ramificații”.
8.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Amenajare Intrarea Lotrului”.
9.Raport și proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Local, a sectorului de drum județean DJ 703 F Râmnicu Vâlcea – Fedeleșoiu, situat în intravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea.
10.Raport și proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului teren în suprafață de 19834 m.p și construcții în suprafață de 6119 m.p., situat în bdul Nicolae Bălcescu nr. 26 din proprietatea Municipiului și administrarea Consiliului Local, în proprietatea statului și administrarea Ministerului Educației Naționale – Universitatea din Pitești.
11.Raport și proiect de hotărâre privind suplimentarea suprafeței de teren închiriată societății Firela COM SRL prin contractele nr. 307/2007 și nr. 26149/2007.
12.Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de folosință temporară a unui spațiu de locuit din incinta Liceului Tehnologic „Ferdinand I”.
13.Raport și proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor 1 și 3 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.
14.Raport și proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații.
15.Raport și proiect de hotărâre privind repartizarea temporară a unei locuințe sociale pentru o familie aflată într-o situație de risc social.
16.Raport și proiect de hotărâre privind preluarea de către Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea a locului aparținând în Liga Națională și în EHF, echipei de handbal feminin HCM Râmnicu Vâlcea.
17.Raport și proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 83/28.03.2018.
18.Raport și proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 84/28.03.2018.
19.Raport și proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/28.03.2018.
20.Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea.
21.Raport și proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu „Amplasare locuințe colective D+P+2E+Mansardă” – strada Demnității nr.8, investitor Dumitru Elena.
22.Raport și proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu „Amplasare locuințe colective D+P+2E+3E retras” – strada Demnității nr.4, investitor Dumitru Elena.
23.Întrebări, interpelări, petiții, informare consilieri locali.
• Biroul de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea