Miercuri,
CONSILIUL JUDEȚEAN APROBĂ O RECTIFICARE BUGETARĂ de cinci milioane lei pentru Spitalul Județean de Urgență Vâlcea


La mijlocul acestei săptămâni, legislativul Vâlcii are întâlnire pentru a dezbate și aproba următoarea ordine de zi:
1.Aprobarea procesului – verbal al ședinței extraordinare a CJ Vâlcea din 9 septembrie 2022;
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea CJ Vâlcea nr. 5 din 28 ianuarie 2022;
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al Județului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiții ale CJ Vâlcea, precum și a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe anul 2022;
4.Proiect de hotărâre privind modificarea art.4 din Hotărârea CJ Vâlcea nr. 39 din 28 februarie 2022;
5.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 din Hotărârea CJ Vâlcea nr. 139 din 22 iulie 2022;
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației Județului Vâlcea către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea pentru anul 2022;
7.Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii din Centrul de Asistență Medico-Socială Lădești;
8.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 alin. (1) și art. 5 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Clubului Sportiv Vâlcea-1924, aprobat prin Hotărârea CJ Vâlcea nr. 118 din 24 iunie 2022;
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Asistență Medico-Socială Lădești
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza: Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții: „Lucrări pentru racordare canalizare menajeră interioară la sistemul local de apă canal – Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Lungești – Comuna Lungești, Județul Vâlcea”;
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza: Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Studiu de fezabilitate în vederea realizării unor lucrări necesare autorizării privind securitatea la incendiu – Centrul de Abilitare și Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Dizabilități nr. 1 Băbeni”;
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare rigolă-canal pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe drumul județean DJ 676 Slătioara – Stroești – Copăceni – Irimești, sector Copăceni, km 25+700-30+340”;
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Refacere platforma drum județean DJ 651A Bălcești – Ghioroiu – limită județ Gorj, km 16+650, pe raza comunei Ghioroiu”;
14.Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea asupra unor bunuri, proprietate a Județului Vâlcea, situate în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Nicolae Iorga nr. 20;
15.Proiect de hotărâre privind darea in administrarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea a unei părți din imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian, nr. 138, bloc D3, proprietate publică a județului Vâlcea;
16.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune al Unității administrativ-teritoriale – Județul Vâlcea, referitor la cumpărarea imobilului situat în strada Tudor Vladimirescu, nr. 8, localitatea Călimănești, județul Vâlcea, identificat potrivit Cărții funciare nr. 40580 Călimănești, monument istoric înscris în LMI cu denumirea „Casa de lemn”, cod LMI 2015: VL – II – m – B – 09703;
17.Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Expo Nord Oltenia S.A.;
18.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 2 din Hotărârea CJ Vâlcea nr. 184 din 2 octombrie 2019;
19.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului CJ Vâlcea în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Bistrița;
20.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților CJ Vâlcea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni;
21.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului CJ Vâlcea în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea;
22.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului CJ Vâlcea în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor – Municipiul Râmnicu Vâlcea;
23.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului CJ Vâlcea în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni;
24.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului CJ Vâlcea în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Profesionale Speciale Bistrița;
25.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților CJ Vâlcea în Comisia de Orientare Școlară și Profesională, respectiv în Comisia de Contestații pentru Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea;
26.Proiect de hotărâre privind modificarea componentei nominale a Echipei Intersectoriale Locale Vâlcea pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de violență asupra copiilor și violență în familie, constituită prin Hotărârea CJ Vâlcea nr. 67 din 29 martie 2019;
27.Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, constituită prin Hotărârea CJ Vâlcea nr. 21 din 31 ianuarie 2019;
28.Diverse.