MEMORIAL „Alexandru Popescu – Mihăeşti”


Pe 2 aprilie 2022 se împlineşte un an de când domnul profesor universitar dr. Alexandru Popescu-Mihăeşti, o personalitate plurivalentă, de anvergură naţională, a trecut în veşnicie. Distinsul cărturar a desfăşurat o activitate prodigioasă şi s-a afirmat ca profesor cu vocaţie, educator iscusit, cercetător ştiinţific interdisciplinar remarcabil, om de cultură pasionat şi talentat publicist.
Este autorul unor lucrări de o valoare excepţională în domeniul lingvisticii, pedagogiei şi psihologiei, recunoscute şi apreciate în lumea ştiinţifică din ţară şi din străinătate. Timp de mai mulţi ani a coordonat cu destoinicie activitatea Forumului Cultural al Râmnicului şi a Asociaţiei Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură din judeţul Vâlcea, deţinând funcţia de preşedinte executiv. A fost un etalon veritabil de cinste, corectitudine şi responsabilitate, un model demn de urmat în societate. Întotdeauna a considerat că suportul existenţei este dat de credinţa în Dumnezeu şi de muncă, de efortul personal. Profesiunea sa de credinţă a fost „nimic nu are valoare dacă nu serveşte semenilor”.
Formaţia de învăţător i-a conferit o viziune amplă asupra proceselor şi fenomenelor din viaţa socială, iar Facultatea de Pedagogie şi Filologie din Bucureşti i-a asigurat specializarea în două domenii de importanţă fundamentală şi un câmp larg de afirmare. A desfăşurat o activitate rodnică atât în învăţământul preuniversitar, cât şi în cel universitar. Pedagog cu o pregătire excepţională, a parcurs toate treptele ierarhice: profesor, director de şcoală, inspector metodist şi cadru didactic universitar, la majoritatea instituţiilor de învăţământ superior din Capitală.
În semn de aleasă cinstire, a activităţii prestigioase pe care a desfăşurat-o domnul profesor Alexandru Popescu-Mihăeşti în slujba oamenilor, a binelui şi progresului social, cele două ONG-uri menţionate şi Ateneul „Meşterul Manole” organizează joi, 31 martie 2022, de la ora 11.00, în Sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, Memorialul Comemorativ „Alexandru Popescu-Mihăeşti”. La întâlnire sunt invitaţi să participe membri ai Forumului Cultural al Râmnicului şi ai Asociaţiei Seniorilor, cadre didactice din învăţământul superior, oameni de cultură, ziarişti etc.
Manifestarea, care are o puternică încărcătură emoţională, va debuta cu o rugăciune, iar după cuvântul de deschidere, domnul conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr, secretar al Forumului Cultural al Râmnicului, va prezenta documentarul editat de organizatorii evenimentului, care redă aspecte semnificative din rodnica activitate a marelui dispărut. Memorialul se va încheia cu evocări omagiale.
Suntem în continuare alături de respectabila familie Popescu, greu încercată, cu dorinţa de a-i alina suferinţa şi o asigurăm şi cu acest prilej că imaginea luminoasă a ilustrului profesor vâlcean Alexandru Popescu-Mihăeşti va rămâne peste ani în memoria şi în inimile noastre şi înălţăm o pioasă rugăciune ca Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace!
• Gheorghe PANTELIMON, vicepreşedinte al Forumului Cultural al Râmnicului și președinte al Asociației Seniorilor Vâlcea