Râmnicul și alte cinci localități înființează ASOCIAȚIA TURISTICĂ „DESCOPERĂ VÂLCEA”. Dispensarul TBC trece în administrarea Spitalului Județean


Aleșii râmnicenilor se întâlnesc pentru a dezbate și aproba zeci de proiecte importante pentru viața orașului
În ultima zi din martie, consilierii locali ai municipiului Râmnicu Vâlcea sunt convocați pentru ședința ordinară aferentă lunii care se încheie. Așa cum se obișnuiește de mai bine de doi ani (de la debutul pandemiei de Coronavirus), și această ședință de Consiliu Local se va desfășura în Sala «Lahovari» a Filarmonicii „Ion Dumitrescu”. Pe ordinea de zi a întâlnirii de joi, 31 martie 2022, programată cu începere de la ora 10.00, figurează nu mai puțin de 36 de puncte, după cum urmează:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general consolidat la data de 31.12.2021 și a situațiilor financiare pe anul 2021 ale municipiului Râmnicu Vâlcea.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții prin virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, pe anul 2022.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2022.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții la societatea Piețe Prest SA pentru anul 2022.
5.Proiect de hotărâre privind ajustarea taxelor aplicabile de Piețe Prest SA în piețele agroalimentare de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Râmnicu Vâlcea cu Județul Vâlcea, în vederea susținerii sportului de performanță în cadrul competițiilor sportive derulate de „Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea”, precum și aprobarea modelului cadru al contractului de asociere.
7.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.4 la Caietul de sarcini, respectiv a Anexei nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local – „Programul de transport”.

Primăria investește pentru ca râmnicenii să se plimbe cu trotinetele electrice

8.Proiect de hotărâre privind implementarea unui proiect pilot de utilizare a trotinetelor electrice, prin închiriere în regim de self-service.
9.Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului – construcție „PT 12 (G-ral Magheru) – coș fum” din domeniul public în domeniul privat al municipiului, în vederea obținerii autorizației de desființare.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru numirea finală nr. 11969/ 17.03.2022, întocmit de Comisia de selecție pentru recrutarea/selecția unui membru în Consiliul de Administrație al societății Piețe Prest SA și mandatarea reprezentanților municipiului în Adunarea Generală de la această societate pentru numirea unui administrator.
11.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3.000 lei, de la bugetul local, pentru organizarea în Municipiul Râmnicu Vâlcea a concursului de pictură „Râmnicul meu”, în parteneriat cu Clubul Rotary Râmnicu Vâlcea și Filiala Râmnicu Vâlcea a Uniunii Artiștilor Plastici.
12.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei, de la bugetul local, în vederea organizării și desfășurării în municipiul Râmnicu Vâlcea, în parteneriat cu Federația Română de Handbal, a pregătirii centralizate a echipei naționale de handbal feminin și a jocului de calificare a acesteia la Campionatul European de handbal feminin 2022.
13.Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de Colaborare în vederea organizării evenimentului „Zumba for Life”, dedicat Zilei Internaționale a Dansului în data de 29 aprilie 2022, în parteneriat cu Asociația „More than a Smile”.
14.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Piețe Prest SA a unor amplasamente, pe perioadă determinată.
15.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea a imobilului – construcții și teren aferent „Dispensar TBC”.
16.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor unor activități componente ale serviciului de salubrizare, aplicabile pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului contractului de mandat al reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL SA.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de Municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru sectoare cadastrale.
19.Proiect de hotărâre referitor la modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 22.01.2019 privind aprobarea „Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Râmnicu Vâlcea” (parcelă nr. cadastral 45.789).
20.Proiect de hotărâre referitor la modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 22.01.2019 privind aprobarea „Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Râmnicu Vâlcea” (parcelă nr. cadastral 44.260).
21.Proiect de hotărâre referitor la modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 22.01.2019 privind aprobarea „Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Râmnicu Vâlcea” (parcelă nr. cadastral 50.251).
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Construire spații multifuncționale (locuință birouri și spații comerciale) pe strada Rapsodiei nr. 6A, Râmnicu Vâlcea, inițiatori Nastalin-Dumitru Liviu și Nastalin-Dumitru Elena – Mihaela.
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Construire clădiri de locuit P+2E și împrejmuire, strada Căminului nr. 25, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, inițiator – Emar Grup SRL.
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru concesionarea, prin licitație publică, a terenului în suprafață de 2.880 m.p. – Lotul nr.13 din terenul aferent Parcului Industrial – Zona Baraj Sud.
25.Proiect de hotărâre privind stabilirea mecanismului de recuperare a cotei de participare a Asociațiilor de Proprietari a cinci (cinci) blocuri, la lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice.
26.Proiect de hotărâre privind preluarea unor cheltuieli aferente lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.
27.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Râmnicu Vâlcea cu alte unități administrativ-teritoriale în vederea înființării Asociației Turistice „Descoperă Vâlcea”.
28.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate în Municipiul Râmnicu Vâlcea, bloc A, strada Ostroveni nr. 101 A.
29.Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de locuri destinate încadrării de asistenți personali și/ sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea.
30.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.04.2022.
31.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii „Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea.
32.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni, respectiv aprilie – iunie 2022.
33.Prezentarea Raportului privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2021.

O plângere prealabilă pe finalul ședinței

34.Prezentarea plângerii prealabile formulată de Sindicatul Național „Meridian” împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2022, înregistrată la Primăria Râmnicu Vâlcea sub nr. 9392 din 03.03.2022, precum și a adresei Instituției Prefectului – județul Vâlcea nr.3070/10.03.2022, înregistrată la Primăria Râmnicu Vâlcea sub nr. 11065/14.03.2022.
35.Prezentarea adresei Societății Mihalina SRL, înregistrată la Primăria Râmnicu Vâlcea sub nr. 7793/22.02.2022.
36.Întrebări, interpelări și informări.