Matei îi răspunde „scurt și la obiect” lui Gutău


• primarul interimar al Râmnicului îl „înțeapă” cu valorile comparative pe candidatul ecologist

Ca urmare a recentelor declaraţii ale dlui Mircia Gutău, făcute într-o conferinţă de presă, conform cărora în Primăria munici­piului este un ”haos şi o lipsă totală de implicare” în ceea ce priveşte anveloparea termică a blocurilor de locuinţe, că doar nouă astfel de imobile au fost până în prezent izolate termic pe fonduri europene şi că preşedinţii de asociaţii se plâng de numărul mare al actelor solicitate, primarul interimar Gigi Matei s-a simțit obligat să fac următoarele precizări: „În cadrul Programului Operaţional Regional, în cursul anului 2015 a fost finalizată anveloparea termică a 19 blocuri din municipiu, iar alte 9 sunt în curs de execuţie. Proiectele de anvelopare termică a 17 blocuri sunt deja depuse pentru aprobare la Agenţia de Dezvoltare Regio­nală Sud-Vest Oltenia. Iar în buge­tul local am prevăzut fondurile necesare pentru proiectarea anvelopării termice a încă 200 de blocuri de locuinţe. Pentru compa­raţie, în baza OUG nr. 18/2009, în perioada 2009 – 2011, în Râmnicu Vâlcea au fost reabilitatea termic 11 blocuri, iar în anul 2012 s-au anvelopat termic 9 blocuri. Şi tot pentru comparaţie – dar şi pentru o cât mai corectă informare a cetă­ţenilor municipiului: costul mediu al execuţiei lucrărilor dintr-un bloc anvelopat termic în perioada 2009 – 2011 a fost de 25.900 lei (TVA inclus)/apartament, iar costul me­diu al execuţiei lucrărilor dintr-un bloc anvelopat termic în anul 2015 a fost de 10.050 lei (TVA in­clus)/apartament. Mai doresc să precizez că am colaborat şi colaborăm foarte bine cu asocia­ţiile de proprietari interesate să fie incluse în aceste programe de investiţii, ce vor demara, prioritar, în acest an, şi le mulţumesc şi cu această ocazie pentru implicare. Faptul că se solicită multe acte pentru dosarul aferent fiecărui bloc ce urmează a fi anvelopat termic se datorează respectării întocmai a cadrului legal existent, a tuturor condiţiilor presupuse de alocarea şi decontarea ulterioară a fondu­rilor europene şi a unei depline transparenţe a acordării contrac­telor de proiectare şi execuţie a acestor lucrări. În felul acesta, toţi locatarii plătesc preţul corect pen­tru reabilitarea termică a aparta­men­telor lor şi nu valori de aproa­pe trei ori mai mari, ca în trecut. Regret că Mircia Gutău lansează astfel de acuzaţii, complet nefon­date, cu atât mai mult cu cât eu nu l-am atacat şi nici nu am dat publicităţii şi alte valori compa­ra­tive, care nu îi sunt deloc favo­rabile”.