Marţi, 16 august a.c., termen pentru raportările contabile la 30 iunie a.c.


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, până marţi, 16 august a.c., inclusiv, trebuie să depună la Fisc raportările contabile la 30 iunie 2011.

Au această obligaţie operatorii economici care, în exerciţiul financiar precedent, au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro.

Obligaţia este reglementată de prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modifică­rile şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.234/2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a operatorilor economici.