„Marea Unire – idee și eveniment esențiale pentru viitorul României”


Astăzi, 29 noiembrie, la sediul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale, are loc dezbaterea pe tema „Marea Unire, idee și eveni­ment esențiale pentru viitorul Ro­mâniei”. Programul manifestărilor cuprinde: ora 11.00 – 11.15, expo­ziție cu tema „Marea Unire – reflec­tată în documente și cărți”, prezintă Dumitru Garoafă, 11.15 , Sala de festivități: Dezbatere „Marea Unire – idee și eveniment esențiale pen­tru viitorul României”, cuvânt de deschidere: Doina Glăvan – șef SJAN Vâlcea, cuvânt de binecu­vân­tare: ÎPS. Gherasim – Arhie­pis­copul Râmnicului, expuneri: Gheor­ghe Dumitrașcu – istoric: „Sem­nificații istorice și contemporane ale Marii Uniri, Bogdan Alexa – istoric: „Aspecte ale vieții cotidiene din România în Primul Război Mon­dial”, Ionela NIțu – istoric: „Alegerile din 1919 – primele alegeri orga­ni­zate în România Mare”, dezbateri, cu participarea cercetătorului Ion Soare, Ioan St. Lazăr – cercetător, Nicolae Dinescu, Florin Epure (foto) – istoric, Dumitru Garoafă – istoric, Dragoș Teodorescu – istoric etc. Moderator: prof.dr. Al. Popescu – Mihăești.