Managementul proiectelor cu finanţare


În perioada 22-24 noiembrie, la Sala de seminarii a Centrului EUROPE DIRECT Vâlcea s-a desfă­şu­rat cursul „Managementul proiec­telor cu finanţare”. Evenimentul a fost organizat de Centrul ED Vâlcea ca răspuns al nevoii de informare al co­munităţii locale. Competenţele dobân­dite la finalul cursului sunt: Stabilirea scopului proiectului; Stabilirea cerin­ţelor de management integrat al pro­iectului; Planificarea activităţilor şi ja­loanelor proiectului; Gestiunea utili­ză­rii costurilor şi a resurselor ope­ra­ţionale pentru proiect; Managementul riscurilor; Managementul echipei de proiect; Managementul comunicării în proiect; Managementul calităţii pro­iec­tului.

Posting....