Mâine, Consiliul Județean dezbate și votează salariile aparatului de specialitate


• cel mai mic salariu brut, cel al îngrijitorului, este de 3.700 lei

Joi dimineața, de la ora 10.00, membrii legislativului se reunesc pentru ședința ordinară a lunii aprilie. Agenda întâlnirii prevede: Aprobarea procesului–verbal al ședinței ordinare a CJ Vâlcea din data de 29 martie 2019, Aprobarea procesului–verbal al ședinței extraordinare a CJ Vâlcea din data de 22 martie 2019, Informare privind activitatea desfășurată de Președintele CJ Vâlcea, de la ședința precedentă și până în prezent, Informare privind activitatea din T I 2019 a instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea CJ Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Județului Vâlcea, a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2018, Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea CJ Vâlcea nr.2 din 31 ianuarie 2019, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SJU Vâlcea, pe anul 2019, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiții ale CJ Vâlcea, finanțate parțial sau integral de la buget și a numărului de personal și fondul aferent salariilor de bază din aparatul de specialitate și din instituțiile și serviciile publice finanțate din bugetul local, pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022; aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2019; aprobarea repartizării pe culte a numărului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2019 și estimări pe anii 2020 – 2022; aprobarea Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și a numărului de personal și a fondului aferent salariilor de bază, pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022, Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul SJU Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor ce se aplică de către Serviciul public de turism, agrement și servicii din cadrul obiectivului de investiții Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești–Căciulata, pe anul 2019, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului Public de Turism, Agrement și Servicii, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale RAJDP Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizațiilor CJ Vâlcea către: ADI „APA Vâlcea”, Asociația Naționala a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP”, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării și cofinanțării proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, cod SMIS 2014+:128038, Proiect de hotărâre privind aprobarea principalelor caracteristici și indicatorii tehnico-economici faza: Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Execuție căi de acces, în incinta Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, județul Vâlcea”, comuna Drăgoești, județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Consolidarea și reabilitarea termică a secțiilor SJU Vâlcea din strada Remus Bellu nr.3”, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în AGA la Societatea APAVIL SA Vâlcea să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii C.A. al societății rezultați din Planul de administrare precum și pentru înființarea punctelor de lucru în comunele Drăgoești și Muereasca, Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al CJ Vâlcea, începând cu data de 1 aprilie 2019, Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul unor servicii publice subordonate CJ Vâlcea, în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 1 aprilie 2019, Diverse – suplimentare ordine de zi.