Lovitură devastatoare de peste 1,5 milioane euro primită în plin de Primăria Scundu


Anul 2020 a început extrem de nefast pentru administrația social-democrată condusă de către proaspătul vicepreședinte PSD Vâlcea, Dumitru Blejan. Aproximativ 1,5 milioane euro au fost pierdute de către comunitate prin decizia Guvernului de a desființa Fondul de Dezvoltare și Investiții. Grosul banilor era destinat drumurilor comunale, iar primarul Blejan nu-și ascunde supărarea: „Primisem unda verde, aveam antamate lucrări de peste 7,5 milioane lei pentru modernizarea drumurilor și de jumătate de milion pentru iluminatul public. Erau vizate mai multe drumuri comunale: Giuclan, Cimpoci, Popești, Pogoane, Palaghești, Valea cu apă, Andreești, Ghirolani, Tigarani, Coconești. În total, în lungime cumulată de peste șase kilometri jumătate. Nu vreau să cred că eram o țintă demult reglată dar…”
Fondul de Dezvoltare și Investiții a fost înființat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. Fondul de Dezvoltare și Investiții, fără personalitate juridică, era gestionat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză și utilizat pentru finanţarea proiectelor de investiţii ale unităţilor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale, precum și ale universităților. Finanţarea proiectelor se asigura sub formă de granturi acordate din Fond şi care erau aprobate anual prin legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal bugetar. CNSP administra şi fondul de investiţii pentru localităţi, finanţat cu bani din Trezorerie, care putea fi accesat de primarii localităţilor din România. Aceştia puteau veni cu proiectele la care aveau autorizaţii de construcţie, CNSP le verifica şi le aproba, apoi vira suma care trebuie investită în realizarea proiectului în mai multe tranşe. În prima instanţă, primarii primeau un avans de 5% şi pe măsură ce proiectul este demarat se virează 10% din sumă. „Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, o schemă, de fapt, de împrumuturi fictive, prin care fostul Guvern a amăgit autorităţile locale cu contracte de finanţare fără o sursă bugetară reală, ci doar pentru a evita înscrierea unor credite de angajament în calculul deficitului bugetar. (…) Acest me­ca­nism de finanţare, urmare a proiectului de lege aflat în prima lectură şi pentru care Guvernul urmează să-şi angajeze răspunderea, va fi desfiinţat. (…) Fondul de Dezvoltare şi Investiţii se transferă de la Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, care trebuie să revină la misiunea ei de bază, aceea de a face prognoze şi studii de impact bugetar, se transferă la Ministerul Lucrărilor Publice şi Administraţiei, iar valoarea împrumu­turilor acordate în cadrul contractelor de finanţare deja semnate, 239 de contracte de finanţare semnate, dintre care 40 au primit deja avans sau deconturi în perioada 1 octombrie – 8 noiembrie, se diminuează la valoarea deja virată beneficiarilor şi diferenţa neutilizată se restituie până la sfârşitul anului într-un cont la MLPDA”, motiva decizia Guvernului Ionel Dancă, șeful Cancelariei Primului Ministru.