Legea „pașapoartelor”, modificată


• eliminarea prezentării de fotocopii şi expedierea paşaportului simplu la domiciliul titularului, cele mai importante notificări
 
Au fost modificate, cu acordul Guvernului, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006. Hotărârea adoptată de Guvern reevaluează unele dispoziții care, în prezent, nu mai corespund realității juridice și practice. Dintre noile reglementări semnalăm: eliminarea obligativității prezentării de fotocopii ale documentelor solicitate de autorități la momentul depunerii cererilor pentru eliberarea pașapoartelor; reglementarea expresă a posibilității de a ridica pașaportul de la orice serviciu public comunitar, reglementarea posibilității, în funcție de opțiunea solicitanților, de expediere a pașaportului simplu electronic la domiciliul titularului.