La Teatrul „Anton Pann” s-a tras cortina


Pentru Teatrul „Anton Pann” din Rm Vâlcea, stagiunea 2016-2017 s-a dovedit a fi una reușită. După un an încărcat cu numeroase reprezentaţii, participări la festiva­luri naționale și internaționale, sâmbătă 24 iunie la Teatrul Anton Pann s-a tras cortina. „Toate lucru­rile minunate” de Duncan Macmi­llan, spectacolul realizat de Adrian Roman și Tavi Costin, a făcut ca seara din sâmbăta aceea să fie cu totul și cu totul specială. Acest “spec­tacol plin de bucurie… minu­nat, trist și teribil de amuzant” s-a bu­curat de un real succes, interac­țiunea actorului permanent cu publicul a fost îndelung aplaudată de către cei prezenți. Dar pentru început aducem în atenția dumnea­voastră cele șase premiere. Ca de fiecare dată o premieră reprezintă un eveniment și este așteptată cu un real interes și multă bucurie în același timp de către către cei care iubesc teatrul.
Stagiunea a debutat pe 1 octom­brie cu TNT – un spectacol de improvizație exploziv realizat de Mihaela Sârbu, cunoscută actriță de teatru și film, conf. univ. dr. la Catedra de Arta Actorului în cadrul U.N.A.T.C București. Mihaela Sîrbu, trebuie precizat, este fonda­toarea Teatrului Fără Frontiere și a primelor cursuri de improvizație din România. Din seria teatru contem­poran-autori romani, după această primă premieră, Teatrul Anton Pann a pus în scenă spectacolul “Crize” de Mihai Ignat, regia Bogdan Tudor Pelerin. Au urmat două premiere naționale. Este vorba despre „YEN” de Anna Jordan, regia Adrian Roman, scenografia Traian Tuță și Adrian Roman, un spectacol despre care s-a dus vestea și care încă de la premieră a primit numeroase aprecieri. Articolele din presă și mai ales din presa de specialitate au scos în evidență construcția specta­colului și jocul de excepție al actorilor. Cea de-a doua premieră, tot la nivel national, a fost specta­colul „Nerium Park” de Josep Maria Miró, regia Tudor Lucanu. După cum s-a văzut de a lungul anilor, lucrul cu regizorii de marcă invitați au antrenat trupa ducand-o la performanță. Vorbim aici, în ultimii cinci ani, de Cristi Juncu, Vlad Massaci și mai tânărul Tudor Lucanu care și-a făcut deja un nume în breasla domniei sale. La toți aceștia mai adăugăm și numele lui Adrian Roman, managerul Teatrului Anton Pann din Rm Vâlcea care, din dragoste pentru teatru, lucrează pro bono.
De fiecare dată teatrul a avut în vedere și spectacolele pentru copii. În cadrul programului: să învățăm drumul spre teatru!-teatrul de ani­ma­ție pentru copii şi bunici, actorii păpușari ai Teatrului Anton Pann au pus în scenă două spectacole: “Jack și vrejul de fasole” spectacol de teatru de animație,scenariul, regia si sceno­grafia-Valentin Ligi și “Căsuța Prietenilor” regia şi sceno­grafia Valentin Ligi, după un sce­nariu de Maria Gornic. Programul trupei de actori păpușari continuă și în sezonul estival. Ei vor participa cu spectacole susţinute în cadrul evenimentelor locale şi a festiva­lurilor la care sunt invitați să parti­cipe. Ca exemplu amintim partici­parea din vara aceasta la Festivalul Naţional de Teatru pentru Copii “Cărăbuş” de la Brăila. Acestea au fost cele șase premiere ale stagiu­nii. Dintre ele, spectacolul care a atras cei mai mulţi spectatori, dar şi cele mai multe aprecieri din partea criticii de specialitate a fost „YEN” de de Anna Jordan, regia Adrian Roman.

Prezențe în festivaluri

Spectacolele Teatrului Anton Pann au fost selectate în festivaluri naționale și internationale precum: “YEN” de de Anna Jordan, regia Adrian Roman, prezent la Festiva­lul de Teatru Nou de la Arad și Festi­valul de Teatru şi Film de Scurt Me­traj pentru Tineret ”fesTIN” Caracal; „UBU REGE” de Alfred Jarry, tra­ducerea Romulus Vulpescu, regia şi scenografia Tudor Lucanu, la Fes­tivalului de Teatru “Râmnic Interfest” Rm Vâlcea și Festivalului de Teatru PLEDEZ PENTRU TINE(RI) Piatra Neamţ; RESPIRĂ de Duncan Macmillan, traducerea şi regia Adrian Roman la Festi­valului de Comedie de la Caracal și Festivalul Internaţional al Teatrului de Studio”Davila Interfest” Piteşti. Și spectacolele pentru copii au fost prezentate la festivaluri. Astfel “Jack și vrejul de fasole” regia şi scenografia Valentin Ligi a parti­cipat la Festivalului de Comedie de la Caracal.
La majoritatea festivalurilor la care au fost invitați, actorii Teatrului Anton Pann s-au bucurat de premii: premiul pentru cel mai bun actor- Vlad Bîrzanu pentru rolul Ubu din spectacolul “UBU REGE” la Festi­valului de Teatru PLEDEZ PENTRU TINE(RI) de la Piatra Neamţ, pre­miul pentru regie – Adrian Roman, premiul special al juriului și premiul pentru interpretarea unui rol feminin – Maria Simona Arsu, trei premii pentru spectacolul “Respiră” la Festivalulul Internaţional al Teatru­lui de Studio”Davila Interfest” Pi­teşti. Teatrul Anton Pann este ono­rat de invitațiile primite la aceste eve­nimente, ele arată succesul și dezvoltarea artistică din ultimii ani. Aici s-au format actori de primă mână care în prezent sunt și joacă la prestigioase teatre din țară: Cătălin Vieru la Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova, Ciprian Nicula și Vlad Bîrzanu la Teatrul Național din București, toti trei no­minalizați la Gala Premiilor UNITER. Lista se completează cu alți actori care au evoluat pe scena Teatrului Anton Pann: Emilian Mâr­nea, Florin Călbăjos, Ioana Pre­descu, Amalia Huțan, etc. Două dintr actrițele Teatrului Anton Pann sunt distribuite și în film. O amintim pe Mădălina Ciotea pe care ați vă­zut-o în “ Element 1” (2013) “De ce eu?”(2015) si Toni Erdmann (2016) și Maria Simona Arsu care a jucat “6,9 pe scara Richter” (2016) si “The Devil Complex” (2016).

Prezențe pe scena teatrelor bucureștene

Despre calitatea spectaco­le­lelor și profesionalismul actorilor de la Teatrul Anton Pann se știe. Așa că în ultimii ani trupa a fost invitată să susțină spectacole și pe scena altor teatre, cu precădere cele din București. Conform parteneriatelor încheiate în stagiunea 2016-2017 Teatrul Anton Pann a prezentat pe scena Teatrului Excelsior specta­colul “TNT” realizat de Mihaela Sârbu și „Vermine Radiante” de Philip Ridley, regia Botos Balint, iar pe scena Teatrului de Comedie București spectacolul „RESPIRĂ” de Duncan Macmillan, regia Adrian Roman, două reprezentații.
Parteneriatele cu alte instituții au făcut ca pe tot parcursul acestei stagiuni la Teatrul Anton Pann să aibă loc numeroase evenimente ar­tistice: spectacole invitate ale unor teatre din țară, concerte de muzică, lansări de carte, difuzarea unor filme cu caracter documentar, acțiu­ni caritabile cu stângere de fonduri, toate aceste marcând și unele zile de importanță națională și nu nu­mai. Trecem în revistă și proiectul de teatru care s-a desfășurat pe parcursul mai multor module, opt la număr. „Sesam” așa s-a numit acest proiect educațional de dez­vol­tare personală prin cursuri de tea­tru, proiect care le-a oferit ele­vilor mai multe oportunități, și anume: oportunitatea de a desco­peri și înțelege sensul meseriei de actor, stimularea creativității, a dinamicii de grup și a spiritului ludic, dobândirea încrederii de sine, întărirea capacității de concentrare, dezvoltarea abilității de integrare armonioasă în grup, relaxarea și eliberarea de stres și în același timp promovarea imaginii liceului. Par­tenerii acestui proiect, alături de Teatrul Anton Pann au fost Consi­liului Școlar al Elevilor C.N.I.M.B. și Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”.
Pentru a vă face o idee cât de cât despre ceea ce a însemnat sta­giune 2016-207 am adus în atenția dumneavoastră câteva dintre activi­tățile cele mai importante desfă­șu­rate la Teatrul Anton Pann. La final se cuvine să amintim și numele actorilor care sâmbătă de sămbătă ne-au făcut serile mai frumoase: Mădălina Ciotea, Maria Simona Arsu, Andrei Brădean, Vlad Bîr­zanu, Radu Constantinov, Iulia Anto­nie, Andrei Cătălin, Tavi Costin, Ana Şuşca, Cristian Alexandrescu, Olimpiu Blaj, Szász Reka, Andrada Fuscași, Vladimir Purdel și Ale­xan­dru Beteringhe. De aceea cu drag le urăm o vacanță revigorantă și îi așteptăm cu nerăbdare în sep­tembrie pe scena Teatrului Anton Pann. Redeschiderea stagiunii este prevăzută pentru jumătatea lunii septembrie 2017, când publicul va fi primit cu spectacole noi şi cu numeroase surprize.