La Aniversară! Grădinarul celor mai frumoase flori lirice din diaspora românească


Poetul George Filip crestează pe răbojul vârstei 76 de primăveri. El are tot dreptul să privească înapoi cu mândrie. Florile sale lirice, adunate în peste 35 de cele mai frumoase buchete (cărți),  ne încântă cu un parfum al cărui secret „de fabricație” numai el îl deține. Versul său  definește universul dorului,  al permanentului zbucium:  „Foaie verde libertate, / Dunărea ne striga-n sânge./ Țara cu cuțitu-n spate/ Strigă-n veac, dar nu se frânge./ Din Ceahlău răsună bucium,/ Geme țara în junghere/ Și de foame și de zbucium/ Rabdă neamul în durere./ Doina mea de libertate.”,  dar și  al nemărginitei  iubiri  față  de țara de care a fost dezlipit: „trebuia cineva să ne întemeieze – /
munţii l-au născut pe  Decebal,/ Dunărea – pe bădica Traian/
şi timpul n-a mai cutezat să cuteze/ a risipire seminţia noastră pură de neam.”
La zi aniversară, prietenului și colaboratorului fidel al ziarului nostru,  un frățesc LA MULȚI ANI!
Ioan Barbu

George FILIP
SUNT OCROTIT

când scriu, creionu-mi geme între deşte,
în cele trei, cu care mă închin
şi simt că Dumnezeu mă ocroteşte
şi îmi stropeşte versul cu AMIN.
printre silabe mă proptesc pe dreapta.
cu stânga dinspre inimă stau paj,
că nu se ştie cât de-naltă-i treapta
pe care sui – şi nu-mi stă nimeni gaj.

până mai ieri sorbeam tuberculoză
din ţigarete cu bacilul Koch
şi-n pajiștile de metempsihoză
târziu – mă spovedeam la vreun paroh.

mai bine sorb un vin, că vinu-i sânge,
pe care-l pune-n predici chiar Iisus.
vinul e bun şi nimeni nu se plânge,
v-o spun poeţii – dacă nu v-au spus.

Omar Kayam, târziu, pe Deceneul
Fiindcă a scos butaşii, l-a certat:
Dece-ai fost dur? Vin bea şi Dumnezeul
la fiece  HRISTOS  A  ÎNVIAT.

priviţi şi voi ce rânduri are via.
parcă sunt versuri dintr-un manuscris.
poetul ce vă cântă bucuria
n-a fost în vecii-vecilor proscris.

eu simt că Dumnezeu mă ocroteşte
şi îmi stropeşte versul cu AMIN.
Când scriu creionu-mi cântă între deşte
sunt cele trei – cu care mă închin…
martie – 2015,
la Montreal

Posting....