Joi, la filarmonică: PRIMA ȘEDINȚĂ ORDINARĂ a noului Consiliu Local al Râmnicului


Joi, 15 octombrie 2020, consilierii locali recent aleși ai Primăriei Râmnicului sunt convocați pentru ședința ordinară aferentă lunii în curs. Întâlnirea se va desfășura cu începere de la ora 11.00, la Filarmonica „Ion Dumitrescu”. În cadrul ședinței, consilierii locali și ceilalți participanți vor respecta măsurile necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului. În ceea ce privește ședințele comisiilor de specialitate, acestea se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local (la ore diferite pentru fiecare comisie, astfel încât să se respecte condițiile de distanțare socială). Ulterior, procesele-verbale și consemnarea avizelor se vor redacta în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Sud-Vest Oltenia și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, tabere școlare, infrastructură și servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes județean”.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 30 septembrie 2020.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2020.
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020.
5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020.
6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020.
7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica „Ion Dumitrescu” pentru anul 2020.
8.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul municipal „Ariel” pentru anul 2020.
9.Proiect de hotărâre privind modificarea alineatului 3 al art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 269/2019 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 25.000.000 lei, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2020.
10.Proiect de hotărâre privind trecerea pe cheltuieli a creanțelor pentru care au fost epuizate toate mijloacele de recuperare și pentru care a intervenit prescripția.
11.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de folosință gratuită de către Asociația „Mămici din Vâlcea” a imobilului – „Spațiu cu altă destinație” – clădire PT 7 (Calea lui Traian Sud).
12.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de folosință gratuită de către Uniunea Artiștilor Plastici din România Filiala Vâlcea a spațiului situat în incinta PT9, zona 1 Mai.
13.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 19923/1995 încheiat cu Societatea Panoramic SRL.
14.Proiect de hotărâre de modificare și completare a art.1 lit. b) din Hotărârea Consiliului Local nr. 133/30.10.2002 privind aprobarea de concesionări și închirieri terenuri.
15.Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului teren în suprafață de 278 m.p, situat în strada Decebal nr. 5, înscris în cartea funciară nr. 55359.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „PUZ și RLU – Spații de depozitare, magazin clădire administrativă, anexe, Municipiul Rm. Vâlcea, str. Râureni nr. 115 -119”, beneficiar Nitela Impex SRL.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „PUZ și RLU – Modificări în timpul execuției la lucrări începute în baza A.C. 130/768 din 12.02.2020 pentru „Construire bloc de locuințe D+P+4E+5 retras, în Rm. Vâlcea, strada Ostroveni nr. 101 F, jud. Vâlcea”, beneficiar SC Aldi Premier SRL.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „PUZ și RLU – Construire Spălătorie Self Service, panou publicitar, împrejmuire parțială, acces la proprietate din DN 64, Stație de întreținere auto, strada Râureni nr. 219, mun. Rm. Vâlcea”, beneficiar SC Sabadox SRL.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „PUZ și RLU – Imobile de locuințe colective D+P+2E+M – D+P+6E, cu spații comerciale la parter, strada Patriarh Iustinian Marina nr. 45, mun. Rm. Vâlcea”, beneficiar SC Cuore Nero SRL.
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „PUZ și RLU – Ridicare interdicție de construire – zona de circulații rutiere, Rm. Vâlcea, str. Căminului nr. 23 C”, beneficiar Bodescu Constantin.
21.Întrebări, interpelări și răspunsuri.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea