„Izvor de cântec loviştean”, la a doua ediţie


foto_caineni• comuna Câineni, pentru a doua oară, gazda festivalului anual de folclor românesc

Mare sărbătoare în comuna Câi­neni. La finele săptămânii trecute, în satul Câinenii Mari a fost organizat Festivalul şcolar „Izvor de cântec loviştean”, aflat la cea de-a doua ediţie. Organizat anual, concursul are ca scop cultivarea valorilor tradi­ţio­nale româneşti, în general şi a ce­lor din Ţara Loviştei, în special, prin implicarea elevilor şi cadrelor didac­tice în diverse activităţi de identifi­care, promovare şi valorificare a tezau­rului folcloric local, adresându-se preşcolarilor şi elevilor claselor I-VIII. Secţiunile concursului sunt: mu­zică populară, muzică uşoară, reci­tare şi dansuri populare. În com­petiţie au intrat reprezentanţii urmă­toa­relor unităţi educaţionale: Şcoala cu clasele I-VIII Voineasa, Şcoala cu clasele I-VIII Malaia, Liceul teoretic Brezoi, Şcoala cu clasele I-VIII Co­pă­­ceni, Racoviţa, Şcoala cu cla­sele I-VIII Perişani. Şcoala cu clasele I-VIII Grebleşti, Şcoala cu clasele I-VIII Câinenii Mari şi Grădiniţa cu program normal din Câinenii Mici. Ca invitaţi au fost reprezentanţii şcolilor din Dră­goeşti, Călimăneşti, Jiblea Veche şi Jiblea Nouă. Per total, au participat 180 de elevi şi 40 de profesori. Echi­pele câştigătoare au primit diplome şi trofee. Organizatorii festivalului au fost: Şcoala cu clasele I-VIII Câinenii Mari, prin director Constantin Avram şi Grădiniţa cu program normal Câi­nenii Mici, prin educatoare Mariana Avram. Sponsorii concursului: obştile moşnenilor din satele Câinenii Mari şi Câinenii Mici, SC Boromir lnd SRL Vâlcea şi Primăria Câineni.