Iulie deschide PNDR-ul


Începând cu data de 1 iulie, se vor lansa noi măsuri de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020. Astfel, se vor lansa următoarele șase linii de finanțare: submăsura 4.1, dedicată sectorului pomicol, care dispune în acest an de o alocare de peste 75 de milioane de euro, submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole (143 de milioane de euro), submăsura 4.3 – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, prin care pot fi accesate 435 de milioane de euro, inclusiv pentru reabilitarea infrastructurii secundare de irigații, submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale (44 milioane de euro), submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici (peste 72 de milioane de euro), submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole (57 de milioane de euro). Lansarea măsurilor este însoțită de o serie de elemente de noutate și de simplificare ale programului, printre care se numără: depunerea online a proiectelor, ceea ce va duce la reducerea timpului necesar depunerii acestora și implicit, a costurilor pe care le suportă beneficiarii, ca urmare a faptului că nu trebuie să se mai deplaseze la sediile județene ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Proiectele vor fi depuse în cadrul unor sesiuni continue, cu evaluare lunară, vestea bună fiind că a fost micșorat numărul avizelor și a acordurilor necesare demarării proiectelor cu fonduri europene nerambursabile.