Interval pentru cererile de subvenție pentru crescătorii de porci


• Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, în cursul lunii martie, a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 360/2015, prin care a fost deschisă perioada de depunere a cererilor  pentru obţinere a unor sume comunitare, pentru depozitarea privată a cărnii de porc

Potrivit unui comunicat oficial de presă cu semnătura directorului executiv Adrian Pintea, depozitarea privată a cărnii de porc reprezintă un ajutor acordat în situaţia în care preţul mediu de piaţă pentru carcasele de porc se află sub preţul de referinţă aşa cum este acesta stabilit prin Regula­men­tului (UE) nr. 1308/2013, respectiv 1.509,39 euro/tonă, şi are un impact negativ semni­ficativ în acest sector. Scopul principal al măsurii este de a sprijini producătorii agricoli/deţinătorii de carne de porc de a-şi valorifica producţia de carne de porc pentru restabilirea echilibrului lor financiar şi pentru a avea posibilitatea reluării produc­ţiei. Perioada de  depozitare, poate fi de: 90, 120 sau 150 de zile. Cantitatea minimă la care se referă cerere de sprijin este de 10 tone în cazul produsului dezosat şi 15 tone în cazul produsului cu os. Solicitantul trebuie să constituie o garanție de  20% din cuantumul ajutorului financiar pe care îl va solicita. Valoarea garanţiei se stabileşte în euro şi va fi convertită în monedă naţională la ultimul curs de schimb al Băncii Centrale Europene dinaintea lunii în care se depune garanţia. Cererea de sprijin privind depozi­tarea privată a cărnii de porc se depune la APIA Central însoțită de dovada constituirii unei garanţii, de 20% din cuantumul ajuto­ru­lui solicitat în funcţie de sumele forfetare menţionate în Regulamentul (UE) nr. 360/2015. Beneficiarii sprijinului sunt per­soa­ne fizice autorizate, II, IF și/sau juridice, plătitori de TVA, care îndeplinesc următoa­rele condiții: își desfăşoară activitatea în sectorul cărnii şi/sau cel al creşterii animalelor şi sunt înscrişi în Registrul Comerţului  și dețin  autorizaţie sanitar – veterinară; dispun în vederea depozitării de instalaţii corespunzătoare autorizate sau au încheiate cu terţi autorizaţi contracte de depo­zitare în acest sens. Dacă cererea este eligibilă solicitantul are obligația de a încheia un Contract privind acordarea aju­to­rului financiar pentru depozitarea privată carne de porc, cu APIA, în conformitate cu prevederile Reg. CE nr. 826/2008 (model afișat pe site-ul oficial al instituției: www.apia.org.ro). Prin contract solicitantul se obligă să depoziteze numai carne proas­pă­tă de calitate bună, eligibilă şi vandabilă, provenind de la porci: crescuţi în Uniunea Europeană în ultimele două luni; sacrificaţi în abatoare agreate de Uniunea Europeană pen­tru punerea pe piaţa comunitară, în timp de maximum 10 zile înaintea datei de introducere în stoc; animale sănătoase crescute în conformitate cu cerinţele sanitar veterinare specifice şi sunt marcate cores­punzător de autoritatea sanitar veterinară competentă. Cantitatea care face obiectul ajutorului va fi cea sigilată de inspectorul APIA, determinată în urma cântăririi la in­tra­rea în depozitul final şi specificată în actele de finalizare a preluării. Ulterior aces­tei proceduri este depozitată în termen de maxim 28 de zile de la data încheierii contractului. Intrările în depozitul de desti­naţie se vor face în conformitate cu graficul de intrare în depozit care este anexă la con­tract.  Plata ajutorului financiar se va face: A) În avans (după minim 60 de zile de depozitare); B)La termen. Astfel, cuantumul ajutorului este stabilit pentru o perioadă de depozitare de la 90, 120 și 150 de zile :
• Categoria 1, ex 0203 11 10 – Semicarcase fără picioarele  anterioare, coadă, rinichi, diafragmă și măduva spinării –  230, 243 și 257 euro;
• Categoria a  2-a, ex 0203 12 11, ex 0203 12 19, ex 0203 19 11, ex 0203 19 13 – Jamboane, Spete, Părți  anterioare, Spinări, cu sau fără ceafă, sau  numai ceafă  separată,  spinări   cu  sau  fără cotlet – 254, 266 și 278 euro;
• Categoria a 3-a, ex 0203 19 55 – Jamboane, spete, părți anterioare, spinări cu  sau fără ceafă, sau numai ceafă separată, spinări cu sau fără cotlet, dezosate – 281, 293 și 305 euro;
• Categoria a 4-a, ex 0203 19 15 – Piept, Întreg sau tăiat dreptunghiular – 210, 221 și 233 euro;
• Categoria a 5-a, ex 0203 19 55 – Piept, întreg sau tăiat  dreptunghiular, fără șorici și coaste – 226, 238 și 254;
• Categoria a 6-a, ex 0203 19 55 – Părți tranșate din „mijloc”, cu sau fără șorici sau grăsime, dezosate – 228, 241 și 254 euro.

Posting....