Inspectorii muncii au întețit controalele în județ. S-A AJUNS LA AMENZI DRASTICE!


Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea au anunțat că, în luna august 2020, Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat 113 controale. Inspectorii plecați în teren au aplicat 409 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă. Au fost aplicate 28 sancţiuni contravenţionale, din care nouă avertismente şi 19 amenzi în valoare de 258.100 lei. În timpul controalelor desfășurate au fost identificate 15 persoane primite la muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă.
Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost reprezentate de:
• neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă;
• netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic;
• neîntocmirea foilor colective de prezenţă;
• nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control;
• neplata drepturilor salariale;
• neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă;
• neacordarea repausului săptămânal;
• lipsa evidenţei orelor suplimentare;
• neplata orelor suplimentare;
• neplata orelor de noapte.

 

Probleme și la securitatea și sănătatea în muncă

 

Reprezentanții ITM Vâlcea au mai anunțat că, tot în luna august 2020, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat 70  controale, fiind dispuse 250 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost aplicate 250 sancţiuni contravenţionale, din care 249 avertismente şi o amendă în valoare 7.000 lei. În luna august 2020, au fost înregistrate șapte accidente cu incapacitate temporară de muncă.
Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, din care inspectorii muncii vâlceni au amintit:
• evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;
• elaborarea planului de prevenire şi protecţie;
• efectuarea controlului medical periodic;
• efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă;
• dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru;
• dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;
• asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;
• asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;
• s-a dispus efectuarea corespunzătoare a determinărilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de muncă unde noxele depășesc valorile admise;
• asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.
• Material realizat cu sprijinul ITM Vâlcea