ÎNCEPE DISTRIBUIREA MĂȘTILOR în Râmnicu Vâlcea. Operațiunea durează trei zile!


Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială, demarează luni, 31 august 2020, la depozitul din strada Ferdinand nr. 3, distribuirea măştilor de protecţie pentru beneficiarii stabiliţi prin OUG nr. 78/2020. Este vorba despre persoane provenite din următoarele categorii sociale:
• persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (VMG), cu modificările şi completările ulterioare;
• persoanele din familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei (ASF), republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;
• persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestaţiile sociale prevăzute de art. 42 şi 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Peste 4.000 de beneficiari la nivelul municipiului

 

Conform aceluiaşi act normativ, termenul de distribuire nu poate depăşi trei zile, astfel încât cei peste 4.000 de beneficiari de la nivelul municipiului sunt aşteptaţi la depozitul din strada Ferdinand să-şi ridice pachetul cu cele 50 de măşti faciale în perioada 31 august – 2 septembrie, în intervalul orar 09.00 – 18.00. Persoanele eligibile trebuie să se prezinte cu actul de identitate în original şi o fotocopie a actului doveditor al apartenenţei la una din categoriile de beneficiari (cupon de pensie, certificat de handicap etc.).

 

Distribuirea măștilor se va realiza cu respectarea
regulilor de distanțare socială

 

Primăria municipiului va avea grijă ca distribuirea acestor produse să se facă în condiţii de maximă siguranţă, respectiv cu dezinfectarea mâinilor, purtarea măştilor şi a mânuşilor de către personalul implicat, menţinerea distanţării fizice de 2 m între mesele amenajate în exteriorul clădirii, la care se va face distribuirea, şi de 1,5 m între beneficiari (cu excepţia membrilor aceleiaşi familii), asigurarea la intrarea în spaţiul amenajat de dispozitive cu produse biocide avizate necesare dezinfectării mâinilor beneficiarilor. În plus vor fi stabilite circuite cu sens unic care trebuie parcurse de beneficiari astfel încât să se minimizeze contactele între aceştia, curăţarea şi dezinfecţia suprafeţelor unde au acces beneficiarii.
Municipalitatea face apel la toţi cetăţenii Râmnicului, în special la administratorii şi preşedinţii de asociaţii de proprietari/locatari, să informeze potenţialii beneficiari de care au cunoştinţă asupra acestei măsuri de protecţie, astfel încât măştile faciale să ajungă la toţi cei îndreptăţiţi să le primească.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. 0250.741088, 0787.371735, 0799.807237 sau pe e-mail la dirsociala@primariavl.ro sau dps_rmvl@yahoo.com.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea