Începe distribuirea cardurilor de sănătate în Vâlcea


Ieri, un reprezentant al Ca­sei de Asigurări de Sănătate Vâl­cea s-a aflat la București, la Im­primeria Națională, pentru a sem­na pentru alocarea cardu­ri­lor de sănătate județului. Imediat după, acestea au fost trimise Ofi­­ciului Poștal din Craiova și mai departe Poștei din Vâlcea. Următorul pas: distribuirea de către factorii poștali a cardului de sănătate vâlcenilor. Peste 234.000 de vâlceni vor intra în posesia documentului care le va permite accesul la consultații. Atenție! Poștașul se va deplasa de două ori la ușa beneficiarului, pentru a-i înmâna cardul, iar dacă nici atunci nu-ș găsește acasă, va depune documentul la Poștă, urmând a fi ridicat de titular în termen de 10 zile, în baza unui aviz. Dacă nici după 10 zile nu este ridicat, cardul ajun­ge, din nou, la CAS Vâlcea, de unde poate fi luat de asigurat. Poștașul va trebui să se depla­seze cu cardurile de sănătate în fiecare cătun pentru a-l distribui cetățenilor. La rândul lor, medicii de familie vor trebui să-și achizi­ționeze cititoare de carduri până la finele anului, din 2015 toate serviciile medicale realizându-se în baza acestui document. Furni­zorii din sănătate care au intrat în 2015 fără cititor de card riscă să piardă contractul cu CAS Vâlcea.